You are currently browsing the monthly archive for december 2009.

Banverket har bestämt för att avveckla drygt 900 av sina fastigheter. Det betyder att de ska säljas eller rivas, så att de inte behöver ta kostnaderna för att vidmakthålla fastigheterna. Att samhället förändras, att tiderna förändras är kanske naturligt. Syster trodde ändå att järnvägskommunikationer hade framtiden för sig i vårt numera ekologiskt medvetna samhälle. Bara i Nässjö kommun har minst tre järnvägsstationer rivits, för att inga köpare har kunnat hittas till fastigheterna. I Vadstena är de fantastiska lokstallarna hotade. När stationerna försvinner, försvinner byns nerv och en viktig del av dess identitet. Detsamma gäller lanthandlarna, som verkligen är ”utrotningshotade”.
Stationerna och järnvägen var ofta huvudanledningen till att samhället förlades just där. Naturligtvis är det en nackdel att Banverket ställer som villkor att byggnaderna inte får användas som bostäder. Efter att ha tvingats bullersanera för stora kostnader är det förståeligt att Banverket har den inställningen. Syster skulle vilja uppmana de krafter som är det minsta entreprenörsmässiga eller samhällsansvarliga, att se möjligheten att ta hand om dessa fastigheter, som är en väsentlig del av samhällets identitet. Se fastigheterna som en omistlig tillgång – inte som belastningar –  använd dom till att starta nya företag! Det kan vara frågan av företag av varierande slag. Det kan var verksamheter som stärker samhället. Utan att för mycket av Systers egna drömmar – använd din fantasi och förverkliga dina drömmar! Vad väntar du på?

De fantastiska lokstallarna i Vadstena kanske försvinner för alltid. Foto: Arja Källbom.

När Jönköpings kommuns byggnadsvårdspris delades ut denna vecka, tillföll det bostadsrättföreningen Öster. Motiveringen är :

”Flöjten 1 är bebyggt med ett flerbostadshus i tre våningar från 1920-talet. Fastigheten är utvärderad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Samtliga fem trapphus i fastigheten har nu  genomgått en restaurering. Dörrarna och de nedre väggpartierna innehåller stora ådringsmålade fält i mättade färger av grönt och brunt. För arbetet med restaureringen har anlitats sakkunniga personer. Bostadsrättsföreningen Öster har genomfört ett värdefullt restaureringsarbete som visar utmärkt prov på God byggnadsvård.”

Motiveringen är intressant ur flera aspekter. Det verkar inte som om stadbyggnadskontoret kunnat särskilja ädringsmålning och marmorering, bröstningen är marmorerad och snickerierna ådrade (båda i typisk 1920-tals stil med gröna toner). Det är väldigt trevligt att rådet anser att  ”restaureringen utförts av sakkunniga personer”, det är nämligen syster och en kollega som utfört den. Att restaurera de fem trapphusen tog nästan ett manår. Fler bostadsrättföreningar borde ta förvalta sitt arv som Öster. Syster Umbra gläds och ler.

Foto: Arja Källbom

Syster Umbra studerar färglära på Högskolan Borås, och förundras över människans vilja att systematisera och beskriva färgerna – som är så intuitiva och känslomässiga.
Alber, NCS, Munsell, Pantone, Itten..färgläror framtagna under många år och mycken möda..och ju mer syster får veta desto mer inser hon hur mycket som finns kvar att lära. November månads gråa dagsljus öppnar ögonen för alla icke-färger omkring – och det blir gradvis uppenbart hur ljuset och färgerna påverkar oss i våra liv.

”Färg är liv ty en värld utan färger skulle förefalla oss död. Färger är grundbegrepp – barn av det ogripbara ljuset och dess motpart, det färglösa mörkret. Liksom flamman skapar ljus, så skapar ljuset färgerna. Ljuset, detta världens skapelsefenomen, uppenbarar för oss färgernas ande och denna världens levande själ.”    
Johannes Itten

Foto: Arja Källbom

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en intressant och välbesökt konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar, ett angeläget ämne då det handlar om tekniska färgundersökningar i syfte att dokumentera och/eller rekonstruera  historiska färgsättningar i byggnader. Konferensen hade tydligt fokus mot en yrkeskategori; konservatorer. Förhoppningsvis kan FÄRGFORUM fortsätta och då i större omfattning involvera andra parter som deltar i processen; förvaltare, arkitekter, byggnadsantikvarier, restaureringsmålare m fl.  Då skapas förutsättningar att nå goda, tvärvetenskapliga, hållbara och mer rättvisande resultat. Det stora antalet deltagare visar att behovet kring information, framtagning av arbetssätt och samarbete kring detta arbetsfält är stort.
Syster anser att dialog, respekt för varandras yrkeskunnande samt tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt för att nå goda result att ex i fråga om att återta förlorad hantverkskunskap och utveckla goda arbetssätt kring färgundersökningar. Det är också att yttersta vikt att tillämpa det vi faktiskt redan vet, istället för att uppfinna hjulet på nytt. Syster Umbra ser fram emot fortsatta aktiviteter.

Mineralet Hausmannit (som finns i bla Umbror) ,  i transmitterande ljus, polarisationsmikroskop. Ca 30 mymeter. Foto: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare