You are currently browsing the monthly archive for februari 2010.

Almesåkra kyrka är byggd 1866-67, och ersatte en äldre romansk kyrka. Vanligtvis är dessa nyklassicistiska kyrkor vita såväl in- som utvändigt. Denna kyrka bjuder på en upplevelse utöver det vanliga.  Intrycket när Syster Umbra lämnar det vita vinterlandskapet för att kliva in är överväldigande, värme och skönhet i harmoni. Kyrkan är smyckad med underbara marmoreringar på kalkputs, och illusionsmålat limfärgstak. De grönblå marmoreringarna känns som friska havsvågor och det ljust lila marmoreringarna är ovanliga och fräscha. Målningarna är utförda av målarmästare O Månsson, Jönköping. Måleriet är unikt för kyrkor i Sverige. På 1900-talets mitt var det nära att målningarna, som då var täckta av sot eftersom kyrkan värmdes med kaminer, blev övermålade. Lyckligtvis blev det inte så. Detta är en kyrka att vara stolt över.
Syster Umbra längtar efter att ha kyrkorna som sin arbetsplats igen. Tystnaden, lugnet och skönheten där, är svår att hitta någon annanstans. Kanske, snart igen.

Almesåkra kyrka. Foton: Arja Källbom

Detta underbara målade salstak finns i 1700-talsfastigheten vinskänken 2 i Eksjö. Liksom mycket annat i Eksjö, ett byggnadsminne. Man tror att det är målat av Georg Bundij eller Petter Erlandsson Wadsten.  Det finns även väggmålningar, dolda av senare lager. Dom får framtida generationer eventuellt njuta av någon gång.

Syster Umbra blev lycklig som en lärka av att se detta tak i rokokons och barockens tecken, med akantusslingor, romantiska blomster, pärlor, rocailler, marmoreringar och fromma figurer.  Spröda starka kvinnor och märkliga änglar. Kanske var det änglarnas karaktärsfulla ansikten som grep tag i mest. Vuxna män med barnakroppar, med kvistar i händerna. Delar av måleriet är så oerhört drivet, andra delar underligt tafatt. Kanske har någon bättrat måleriet, partier har en annan blänk. Tänk att få förvalta dessa målningar och få njuta av dom varje dag. Syster Umbra gick på rosa moln i timmar.

Takmålningar i Eksjö. Foto: Arja Källbom

Syster Umbra värnar om vårt bebyggelsearv, och om vår miljö.
Livscykelperspektiv efterlyses i vårt byggande och vård av äldre hus!
Ibland bygger vi och tar hand om våra byggnader på ett oerhört kortsiktigt sätt, som skapar onödig miljöbelastning under en kort tidsrymd och även förstör kulturvärden.
När det gäller färg är Syster Umbra en medveten och besvärlig konsument som granskar färgtillverkares sortiment kritiskt. Just därför blandar hon ofta sin egen färg, beroende på ändåmål och tidshorisont. I färgen bör inte finnas organiska eller kemiskt instabila pigment, som inte motsvarar kriterierna för Normalfärger. För att uppfylla kriterier för att betecknas som Normalfärger (Becker) ska färgen vara ljus- , luft- , olje-, vatten-, blandnings- och kalkäkta samt ha en teknisk renhet. Jordpigmenten klarar alla krav på normalfärger. Pigmenten bör vara oorganiska.
Syster Umbra har satt upp ett antal kriter för en hållbar färg, med förhoppning att fler konsumenter ska bli medvetna – vilket på sikt kanske kan leda till en förändring i utbudet av konsumentfärg. Äldre färgtyper som linoljefärg, oljefärg, slamfärg, kalkfärg, silikatfärg, tempera, limfärg uppfyller i de flesta fall dessa krav beroende på ingående pigment och tillsatsmedel.

 1. Färgen innehåller aktiva och verksamma beståndsdelar. Det innebär bl.a. att färgen inte innehåller fyllnadsmedel t.ex. kalcit, barit, krita etc.
 2. Råvaror uppfyller höga funktions-, miljö- och hälsokrav, vilket t.ex. innebär att färgen inte innehåller organiska lösningsmedel, instabila giftiga tungmetallhaltiga pigment eller ger upphov till skadliga emissioner på kort- eller lång sikt. Råvaror har inte petrokemiska ursprung, eftersom detta innebär ökade CO2 utsläpp och utgör ändliga resurser.
 3. Färgen ska vara dryg samt enkel och billig att underhålla.
 4. Lättarbetad färg och lätt att rengöra verktyg.
 5. Färgen har hög färgstyrka, god täckförmåga och slitstyrka och för övigt goda tekniska egenskaper.
 6. Underlaget skadas inte av färgen.
 7. Målade ytor är vackra, livfulla och åldras med behag.
 8. Färgen har lång livslängd, stabila ljus/luftäkta pigment motsvarande kriterier för normalfärger.
 9. Den målade ytan är diffusionsöppen vilket tillåter underlaget att andas d.v.s. fukt kan migrera.
 10. Färgens totala livscykelperspektiv med avseende på tillverkning, transport, användning, recirkulation är gynnsam. Komposterbarhet är positivt.
 11. Ärliga, tydliga och uttömmande innehållsförteckningar.

Överst: Jordfärger är ogiftiga, stabila, billiga, väder- och kemikaliebeständiga färg-pigment som använts sedan förhistorisk tid, t.o.m. av vår människoarts föregångare. De kan användas i alla media, och motsvarar kriterierna för normalfärger. Järnoxider har hög färgstyrka och kraftigt ljusbrytande egenskaper som skyddar t.ex. bindemedel och träfasader från att bytas ned av UV-ljus. Nederst: Slamfärg är en favorit bland fasadfärger, med många goda egenskaper. Foton: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare