You are currently browsing the monthly archive for april 2010.

De anställda på Näfveqvarns Bruk, ett av landets äldsta företag, gör sin sista arbetsdag idag. De tar farväl av varann och sina arbetsplatser, klappar om sina maskiner. Konkurrensen från lågkostnadsländer, blev för svår för lönsamheten. Bruket som startades 1623 av vallonbröderna Besche, har genom företagets historia producerat gjutgods. Fram till idag var de landets enda sandgjuteri för magnesium, detta ytterst svårbemästrade och lätta material. Här kunde man sandgjuta magnesiumlegeringar, även legeringar innehållande sällsynta jordartsmetaller. Här har producerats gjutgods av varierande typer och material; gråjärn, koppar-, aluminium- och magnesiumlegeringar. I början blev 1900-talet uppmärksammades Näfveqvarns Bruk  nationellt och internationellt då de knöt till sig flera unga formgivare bl a Anna Petrus, Folke Bensow, Eric Grate . Dessa alster inbringar idag smärre förmögenheter vid auktioner. Syster Umbra – som har många egna minnesbilder från gjuteriet från tiden som forskningsingenjör på Svenska Gjuteriföreningen- är bedrövad över att företaget lägger ned efter 387 år. Tyvärr  hann ingen dokumentation göras när företaget var i drift över produktionen, människorna, företagsandan…och nu är det försent. Ett unikt stycke industrihistoria är borta. Niktpåsen med svavel är lagd på hyllan för alltid.

Blomkruka Nr 1, formgiven av Anna Petrus till världsutställningen i Paris 1925.

Syster Umbra gör färgundersökningar i ett hus i Schweizerstil från senare halvan av 18oo-talet. Byggnaden, ursprungligen byggt för en militär, innehåller gömda skatter bakom skivor och glasfiberväv. När spåren efter en tidigare hårdhänt ägares framfart började blottläggas, avslöjades putsade tak och taklister med äldre lim- och kalkfärgsmålningar. Färglagrens ordning och färgtyper kartläggs och ingående pigment bedöms av Syster. Färgkodning sker enligt NCS systemet. Förhoppningsvis kommer taken och taklisterna att rekonstrueras i samband med att de senare moderna tilläggen tas bort av en ny, kulturhistoriskt medveten ägare.

Foton: Arja Källbom

Syster Umbra samarbetar i vårt och torrt med kollegan och vännen Per Zackrisson. Han driver företaget Svensk Byggtradition, och har fyra anställda. Företaget arbetar främst med husets stomme; timring, timmerreparationer, flytt av hus, alla typer av tak, eldstäder och murstockar, grunder, stenarbeten. Svensk Byggtraditions samlade kompetens är imponerande; där finns Johan Örfelth – en av länets mest kompetenta byggnadsvårdare, Gunnar Zackrisson – båtbyggare och timmerman, Anders Wier och Nils Zackrisson – timmermän.  Per är liksom sina anställda oerhört mångkunnig och kompetent, och kan kombinera teoeri och praktik på ett utmärkt sätt. Ursprungligt är Per materialingenjör, uppfinnare och underhållschef inom försvaret.  Teknisk kompetens kombinerat med antikvarisk dito och hantverkarkunnande är goda tvärvetenskapliga områden – särskilt för gamla hus och miljöer. Kanske är det en anledning till varför Syster Umbra kommer så bra överens med honom; denna kombination har även hon. Därtill ett kreativt och fördomsfritt synsätt, att se situationer med öppna ögon, god och rak kommunikation gör att meningsutbyten blir givande och utvecklande.  Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är helt enkelt ett utmärkt team!

Syster Umbra med kollegan Per Zackrisson kombinerar tvärvetenskapligt teoeretisk och praktisk kunskap.
Foto: Rikard Källbom

Detta foto på Ormaryds station skickades från en hjälpsam arkivarie. Det är taget en varm sommardag av en okänd fotograf.
Av solen och skuggornas läge att döma är fotot taget kring lunchtid.  De både sovrumsfönstren på övervåningen står öppna, så det var nog en varm sommardag. På den stora träverandan, som inte finns kvar idag, satt resenärer och svalkade sig i skuggan. Stinsen heter troligen K Lindgen och han hade jobbat några år på stationen, som förövrigt var ortens största arbetsplats. Det var en viktig plats, och det hölls städat och fint kring stationen, med stammade parkträd  och flaggstång. En kvinna i hatt står och väntar med sin väska, kanske har hon inte ro eller plats att vänta i skuggan. Hennes tåg väntas kanske snart, och hon påbörjade sin resa. Det är sådana foton som gör Syster Umbra lycklig, där både människor och plats finns med. Och glad att detta stationshus är vårt.

Vilken glädje att få jobba med det man vill!  Att få styra sin egen tid, att ha en frihet – och att få syssla med det som är så himla kul.
Att få ta hand om gamla hus och miljöer, för framtiden. Att vara så uppslukad av sitt arbete så att tid och rum försvinner. Det är ett privilegium.

All längtan är blind, utom där det finns kunskap.
Och all kunskap är fåfäng, utom där det finns arbete.
Och allt arbete är tomt, utom där det finns kärlek…
..Och vad är det att arbeta i kärlek?

Det är att väva ett tyg med trådar spunna ur ett hjärta,
som om det vore den älskade som skulle bära detta tyg.
Det är att bygga ett hus med tillgivenhet,
som om det vore den älskade som skulle bo i detta hus.
Det är att så med ömhet och skörda med glädje,
som om det vore den älskade som skulle äta frukten.
Khalil Gibran

Foto: Arja Källbom

En helgkurs hölls i äggoljetempera av Syster Umbra den 17-18 april i regi av Byggnadsvård Qvarnarp.
Platsen för kursen var hos en gård utanför Eksjö, där en nytimrad gäststuga ska målas invändigt med äggoljetempera.

Äggoljetempera är en vacker, tålig, miljövänlig, ogiftig, smidig, hållbar och billig färgtyp som går att måla på alla typer av underlag. Den torkar på ett till några dygn beroende på bl a ingående pigment. Äggoljetemepra kommer säkert, i likhet med andra temperor ( t ex vax- och kaseintempera), att få större plats i livsstil där vi blir mer medvetna om färgens påverkan på miljö, hälsa och välbefinnande. Vi diskuterade under kursen jordpigment, syntetiska pigment, linoljor, ägg, tillagning, förvaring, målningsteknik, applicering, egenskaper, efterbehandling, myter, färglära, färgsättning m.m. Vi målade på lumppapp och timmer.

Ägarna väljer att inte låta lerklina väggarna, annars ett utmärkt underlag för färg och positivt på många andra sätt. Ett färgsättnings- och inredningsförslag har lämnats tidigare av Syster Umbra. Förslaget utgår från användning av rummen, årstider, väderstreck,  favoritfärger mm. Med tempera på vägarna – och gäster – kommer huset att få liv.

Färgprover styrks upp på lumpapp och timmer. Foton: Arja Källbom

Nu är trapphuset i bostadsrättsföreningen färdigt. Ungefär så här såg det ut när den ursprungliga målningen var på plats.
Det var en fröjd att få marmorera så stora ytor, över 80 kvadratmeter! Marmoreringen vaxades istället för att fernissas, vilket gav den ett alldeles särskilt vackert utseende.
Fuktskadan som fanns i delar av ytterväggens puts (inkommande fukt från balkong) är åtgärdad; putsad med kalkbruk och målad med diffusionsöppna färger i både bröstning och ovanför bröstning. Bl a använde vi lerfärg ovanför bröstning, den är består av bentonit och har en stor förmåga att buffra och fördela fukt om det kommer in på nytt. Uppdraget utfördes tillsammans med kollegan Anne Håkansson. Nu vidare till nästa spännande projekt.

Varis Bokalders besökte Jönköping för en heldag den 9 april, och Syster Umbra var värd och en av initiativtagarna till Byggnadsvård Qvarnarps temadag om ekologiskt byggande. Ekologiskt byggande ligger byggnadsvårdare nära och varmt om hjärtat, med naturliga material, resurshushållning mm.
Egentligen borde alla tänka igenom sin livsstil, för att den ska vara så hållbar och ekologisk som möjligt, men det är ett annat stort diskussionsämne. Bokalders gav oss många tänkvärda nyheter inom byggande och energi, med ypperliga exempel på både privathus och offentliga byggnader i Sverige och i Europa. Varför är vi så efter i Sverige?

Det finns redan solpaneler som ser ut som en takbeklädnader, del av fasader…olika typer av naturliga byggskivor, färger, textilier för gröna väggytor av växter. Massor av smarta konstruktioner som t ex jordledningar för att tillföra en byggnad bra till-luft.
Att fokuseringen på på passivhus i landet är absurd, visste vi – men det fick vi bekräftat. Var finns helhetssynen? Att det kostar massor av energi på både kort och lång sikt att uppföra dessa hus ignoreras. Vem utför livscykelanalyser på våra hus och vårt boende?  Det borde vara ett naturligt steg för att ge klotet första hjälpen, även när det gäller klimatsmart boende.

Foto: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare