You are currently browsing the monthly archive for september 2010.

Syster Umbra höll kurs i Verderslöv utanför Växjö i helgen, där åtta deltagare samlats hos Wederslöf Bygnadsvård (medlem hos Byggnadsvård Qvarnarp). Hälften män och kvinnor, husägare och yrkesfolk.
Förutom att vi blandade många kulörer, diskuterade vi tempera, jordfärger, färg, tapeter och färgsättning.
Nu kommer denna underbara, ekologiska, billiga, giftfria färgtyp att användas i några fler hus framöver..

Färgsättningsövning av spegel med infälld tapet. Foto: Arja Källbom

Syster Umbra med kollegan Per Zackrisson besöker en gårdsmiljö, inför ansökan om kulturmiljöstöd till Länsstyrelsen. Vi går igenom byggnad för byggnad in- och utvändigt, noterar kvaliteter och skador som behöver åtgärdas, diskuterar med ägaren och kulturhistoriska värden och alternativ.  Just denna fastighet är ett fantastisk exempel på miljö som har byggnader från 1700-talet till 1920-tal, med hög autencitet men också skador. Den borde vara ett byggnadsminne, den berättar om det strävsamma livet på en f d kronogård. Jag och Per kompletterar varandra, vi koncentrerar oss på olika saker – han de stora måtten och jag detaljer.

Foton: Arja Källbom
Interiör från 1936, med orginaltapeter
Ladugård från 1863, med orginalinredning

Fuktskadad tapet

Syster Umbra arbetar med entré och trapphus på Bergmanska gården i Eksjö, ett byggnadsminne.
Fastigheten är från 1700-talet men rummen från början av 1900-talet.
Förmodligen är de de enda bevarade jugendentreér/trapphus som finns  i Eksjö.
Arbetet omfattar lagning och vård av tapeter och orginalmålerier, lagning av papp och tak, ekådring, retuschering av laserad boasering mm.

Foton: Arja Källbom

Syster Umbra har påbörjat en utbildning i fotografisk bild, 15 hp på Högskolan i Jönköping. Efter färglärokurserna kändes det som ett naturligt steg för att observera och dokumentera omgivningen. I kursen ingå klassiskt fotografi, komposition, teknik, mörkrumsarbete m.m. Färdigheter i analog fotografi ger automatiskt färdigheter i digital fotografi, och skärper fotografens blick.

Så nu blir bilderna hädanefter en del svart-vita…färgen finns i min blick och i händerna. Fast både fotografi och färglära handlar om perception av  ljus..och färgläran ger också översättning mellan kulörer och gråskalor. Nu ser jag ett motiv i både färg och svartvitt, samtidigt..Förhoppningen är bl a att kursen ska ge möjligheter att förmedla den sinnesstämning som t ex en äldre byggnad försätter betraktaren i, men också att bättre kunna tolka informationen i äldre fotografier.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare