Syster Umbra har påbörjat en utbildning i fotografisk bild, 15 hp på Högskolan i Jönköping. Efter färglärokurserna kändes det som ett naturligt steg för att observera och dokumentera omgivningen. I kursen ingå klassiskt fotografi, komposition, teknik, mörkrumsarbete m.m. Färdigheter i analog fotografi ger automatiskt färdigheter i digital fotografi, och skärper fotografens blick.

Så nu blir bilderna hädanefter en del svart-vita…färgen finns i min blick och i händerna. Fast både fotografi och färglära handlar om perception av  ljus..och färgläran ger också översättning mellan kulörer och gråskalor. Nu ser jag ett motiv i både färg och svartvitt, samtidigt..Förhoppningen är bl a att kursen ska ge möjligheter att förmedla den sinnesstämning som t ex en äldre byggnad försätter betraktaren i, men också att bättre kunna tolka informationen i äldre fotografier.