You are currently browsing the monthly archive for januari 2011.

Under ett halvår fick jag insikt i en ny värld, när jag arbetade med analys av oorganiska pigment dvs finfördelade mineraler. En värld full av former, färger, kemi, fysik, kristallografi, geologi och optik. Så här vacker kan grönjord från Brentonico vara i transmitterande, polariserat ljus.

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.
William Blake
Foton Arja Källbom
Diposid i polariserat ljus (ca 50 mymeter), grönjord
Grönjord från Brentonico.

Syster Umbra jobbar i kvarteret Cedern i Jönköping, ett nationalromantiskt mästerstycke från 1917. Byggnaden, som ritats av August Atterström (stadsarkitekt mellan 1901 -1930) är fantastiskt gedigen och utmärker sig för sin höga kvalitet i minsta detalj. Huset har kvar sina originalhissar, vilket är ovanligt i Jönköping. Förhoppningsvis får hissarna inom kort tillbaka sin ursprungliga ådringsmålning.  I en privatbostad i Cedern restaureras nu originalboasering i betsad furu, som ska likna ek. Boaseringen rengörs, retuscheras med bets och konstnärsoljefärger och oljas. Putsväggar och tak tas fram och väggarna ska målas i tempera.

Foto: Arja Källbom

I de mest anspråkslösa villorna, från utsidan sett iallafall, kan finnas de mest fantastiska skatter. I en villa från 1926, byggt av en konstnär, finns muralmålerier och skatter utöver det vanliga. Målningar av vikingagidar, grekiska gudar..mystiska väsen..som om denne man och hans son hade fått gåvor direkt från gudarna. Näcken och diserna förtrollade mig och håller mig fortfarande i sitt grepp. Och med dessa målningar kommer jag att få förmånen att jobba med i år. Fler bilder kommer senare. Jag längtar redan.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare