Syster Umbra har fått ett uppdrag som gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet.

Projektet syftar till att dokumentera och analysera hantverksmässiga kunskaper kring vattenglas-, kasein- och vaxfärger från 1900-talets början. Undersökningen avser ingredienser, recept, appliceringsmetoder, underlag, karaktäristik, åldrande samt underhåll och renovering. I arbetet kommer att ingå intervjuer av äldre målare, och praktiskt arbete.
Sigurd Möllers målarhandbok från 1940-talet är en av de källor som kommer att användas.

Jag är väldigt glad över denna möjlighet att under några månaders tid få ägna mig åt ett ämne som intresserar och lockar mig mycket- dessutom under professionell handledning. Arbetet utförs på deltid, beroende på andra uppdrag.

http://www.craftlab.gu.se/forskning/gasthantverkare/