You are currently browsing the monthly archive for juni 2011.

Syster Umbra har rengjort och restaurerat limfärgsmålningar i väggar och tak från 1926 i en privatvilla i Eksjö kommun. Målningarna är av en sällsynt hög kvalitet, och utförda av konstnären som byggde huset. Dessa målningar, men väggpartier i pompeijansk rött och friser med klassicerande människogestalter övervakad av en ödesgudinna, har fått 85 år smuts avlägsnat och sina vackra kulörer tillbaka. Gudinnan ler..

Foton: Arja Källbom

Europa Nostra, en europeisk organisation som värnar kulturarvet, hade sin årliga konferens i världsarvsstaden Amsterdam den 8-11 juni.  Jag och Erika Johansson, styrelsemedlemmar i  Svenska Byggnadsvårdsföreningen deltog som reprensentant för föreningen. Konferensen anordnades på flera ställen under dagarna, b la i ett f d industriområde (Westergasfabriek) och f d palats – Felix Meritis, nu ett kulturcentrum för konst och vetenskap. Vinnarna i de fyra kategorierna (restaurering, forskning, dedikerad insats, utbildning) presenterades. I den första kategorin finns både monument och småskaliga miljöer, av varierande slag liksom både mastodontprojekt och lågbudgetvarianter. Glädjande var t ex när bybor börjat återvända till sina övergivna hemtrakter, när restaurerade miljöer satt fart på ekonomin genom kulturturism. Olika fonder, organisationer, utbildningssäten, friluftsmuseér kunde också presentera sin verksamhet genom en mässa på industriområdet. Ett stort inslag i konferensen var diskussioner om volontärsarbete, och flera europakommissionärer framhöll den ekonomiska och sociala betydelsen av detta. Antalet anställda i den europeiska kultursektorn uppskattas överstiga antalet anställda inom bilindustrin. 2011 är också ett europeiskt år för att fokusera på frivilligarbetet. Betydelsen av frivilligarbete för det bebyggda kulturarvet diskuterades, liksom människors drivkrafter för detta. I England har National Trust ca 63.000 frivilligarbetare, och vi fick förståelse för hur det är organiserat. En intressant och tankeväckande konferens på flera sätt.
Foto: Arja Källbom

Syster Umbra är medlem i ett aktivt företagsnätverk som heter Byggnadsvård Qvarnarp. En stor fördel med nätverket är att vi kan lära av varann; gå kurser, praktisera eller vara lärlingar hos varann. Eller helt enkelt göra uppdrag tillsammans. Syster var med på en kurs i kakelugnsmakeri i början av juni med murarmästare Hans Larsson. I kursen ingick hur man märker och plockar ned en kakelugn, hur man plockar ned och tätar toppen, hur läckage i bakmur tätas, hur spruckna kakel lagas, hur den fogas om samt hur en kakelugn ska eldas. En första hjälpen för kakelugnar, helt enkelt. Ibland är det också bråttom att rädda kakelugnar som skulle gå förlorade när hus ska rivas. I slutet på oktober sätter vi upp de två ugnar som vi plockade ned. ytterligare en kul helg med kollegor. Det är mycket som är roligt med gamla hus. Inte bara måleri och tapeter…

Foto: Vattning av kakelugnstopp inför nedplockning.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare