Europa Nostra, en europeisk organisation som värnar kulturarvet, hade sin årliga konferens i världsarvsstaden Amsterdam den 8-11 juni.  Jag och Erika Johansson, styrelsemedlemmar i  Svenska Byggnadsvårdsföreningen deltog som reprensentant för föreningen. Konferensen anordnades på flera ställen under dagarna, b la i ett f d industriområde (Westergasfabriek) och f d palats – Felix Meritis, nu ett kulturcentrum för konst och vetenskap. Vinnarna i de fyra kategorierna (restaurering, forskning, dedikerad insats, utbildning) presenterades. I den första kategorin finns både monument och småskaliga miljöer, av varierande slag liksom både mastodontprojekt och lågbudgetvarianter. Glädjande var t ex när bybor börjat återvända till sina övergivna hemtrakter, när restaurerade miljöer satt fart på ekonomin genom kulturturism. Olika fonder, organisationer, utbildningssäten, friluftsmuseér kunde också presentera sin verksamhet genom en mässa på industriområdet. Ett stort inslag i konferensen var diskussioner om volontärsarbete, och flera europakommissionärer framhöll den ekonomiska och sociala betydelsen av detta. Antalet anställda i den europeiska kultursektorn uppskattas överstiga antalet anställda inom bilindustrin. 2011 är också ett europeiskt år för att fokusera på frivilligarbetet. Betydelsen av frivilligarbete för det bebyggda kulturarvet diskuterades, liksom människors drivkrafter för detta. I England har National Trust ca 63.000 frivilligarbetare, och vi fick förståelse för hur det är organiserat. En intressant och tankeväckande konferens på flera sätt.
Foto: Arja Källbom