You are currently browsing the monthly archive for juli 2011.

Syster Umbra besökte sin syster Marleen Kolmodin på Gotland. Marleen arbetar med sitt företag Ars Mundi Konservering AB med sten och muralmåleri i de gotländska kyrkorna. Förutom vårt genuina gemensamma intresse för arkitektur, konst och måleri, har vi ett samarbete genom vår grupp BEVARA! Läs gärne mer på http://www.bevaras.se.Förnärvarande är det praktportalen från 1300-talets första hälft i Hörsne Kyrka som är i Marleens ömma och kunniga händers vård. Portalen har utsökta stenfriser med apokalyptiska drakar, änglar och jungfrur och den stridande St Mikael på vimpergen. Vi fick verkligen njuta av alla utsökta, skickligt huggna detaljer hos de leende figurerna. Ja, det var väl egentligen bara draken som inte log, men så hade han då också stort behov av tandläkarvård..Vi gjorde rent draken med vattenånga, arbetade med lerförbanden som används för rengöring . Nog tyckte jag att draken såg lite gladare ut när vi sen for.

Leende, underbar jungfru.

Vi kikade in i Vallstena kyrka, där Marleen rekonstruktionsmålat en akantusfris från 1700-talet. Mycket frodigt,vackert och välmålat i kalkkaseinfärg.

Marleen Kolmodin i Vallstena kyrka, framför frisen hon målat.
Foton: Arja Källbom 

 

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare