Jag är nu inskriven på Mullsjö Folkhögskola, i en portfoliokurs med fem elever. Vår lärare är Örjan Henriksson, verksam som fotograf och lärare på skolan. Jag hade Örjan Henriksson som lärare på kursen i Fotografisk bild på Högskolan i Jönköping  (15 hp), som jag gick 2010-2011. Tyngdpunkten låg då på analogt foografi. Denna specialkurs som rör både digitalt och analogt foto, pågår till maj 2011. Den avslutas med en utställning. Jag hoppas fortsätta utvecklas som fotograf, och fota annat än bara ruckel och  gamla miljöer..om det går..

Foto: Arja Källbom