You are currently browsing the monthly archive for januari 2012.

Syster Umbra utför kulturhistoriska undersökningar av byggnader och miljöer. Det kan vara aktuellt i samband med t ex försäljning eller köp av en fastighet. Det handlar till stora delar om att kunna läsa av byggnadens årsringar, och man önskar få mer information om kulturhistoriska värden och kvaliteter. I uppdraget kan ingå förutom själva byggnadsundersökningen även arkivstudier. Uppdragsgivare kan vara t ex mäklare eller potentiell köpare. Den antikvariska besiktningen kan kompletteras med en vårdplan, där åtgärder och prioriteringar för byggnaderna specificeras med skador, arbetsbeskrivningar, material, stil, ev tapeter, färgsättning. Tillsammans med kollegorna i Byggnadsvård Qvarnarp kan den kulturhistoriska undersökningen kompletteras med en byggnadshistorisk eller byggnadsteknisk undersökning av erfaren byggingenjör eller snickare/timmerman för att skapa en god helhetssyn för fastigheten. Kan vara goda investeringar..

Foton: Arja Källbom

Syster Umbra summerar året som gått. Inte förrän jag sätter mig ned och tittar igenom anteckningar, inser jag vilket händelserikt, rikt och spännande år som går till ända. Jag har haft förmånen att få arbeta med ett tjugotal trevliga fastighetsägare med underbara gamla hus. Det har blivit många fina möten, diskussioner, antikvariska och hantverksmässiga spörsmål. Inte minst möten med ägare och hantverkare som är borta men vars aura finns kvar i de gamla hus jag fått besöka. Jag har fått ta del även av deras ideal, drömmar och kunnande, livsöden. Det har berikat mitt liv mycket.

Det har varit ett år med mycket vidareutbildning och förkovran inom både hantverk och kulturmiljövård. När jag inte hittat det jag velat ha, har jag arrangerat det själv. Det är en fördel med att arbeta aktivt i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvård Qvarnarp! Vi har under en helgkurser spännt papp i väggar och tak i vårt gamla stationshus i Ormaryd och arbetet med kakelugnar, ”Första hjälpen för kakelugnar” och med märkning, reparation, nedplockning. Bra att veta för att snabbt kunna rycka in och rädda ugnar som ska ned. Nu behöver jag inte tveka, det är ”bar å åk”. Repareration/glidgjutning av naturstensskorstenar med lerbruk, som man gjorde förr i Danmark blev jag introducerad igenom en helgkurs. En metod som gör att vi kan slippa rostfria rör i naturstensmurstockar. Förutom sådana där nödvändiga men föga upphetsande kurser som Byggarbetsmiljösamordnare och Konsumenttjänstlagen har jag hunnit med 15 hp i Fotografisk Bild på Högskolan i Jönköping. Jag har påbörjat en portfoliokurs på Mullsjö Folkhögskola som en bland fem elever för att fortsätta förkovra mig inom fotografi. Till fotografin närbesläktat område screentryck har det blivit i år igen med fokus på tryck av fotografier. Modernismens färger och ideal har jag fått insikt i under en tvådagarskurs med V Wenander, som jag har haft nytta av i mitt kaseinprojekt. Intressanta seminarier har varit Ingatorpsboden – landets äldsta profana träbyggnad från 1229, medeltidens träbyggande, ekologiskt byggande på Linnés Råshult med Sten Nilsson, järnvägens byggnader. Tre Hantverk i Historiska hus har jag arrangerat; Säby kyrka, Linneryds gård och Hyltans Metall.
Genom mitt styrelsearbete i Svenska Byggnadsvårdsföreningen har jag haft förmånen att arrangera och delta i en träff för landets länsombud. Jag har deltagit som föreningens representant på Europa Nostra konferens i Amsterdam samt deltagit i Almedalsveckan på Gotland.

 
En del av året har jag haft förmånen att arbeta ett gästhantverkarprojekt för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet. Man kan säga att det är som ett rejält stipendium för att förkovra mig i ett mycket spännande område; 1900-talets användning av mjölk- och kaseinfärger, ett nästan helt bortglömt kunskapsområde. Det har jag fått göra i egenskap som hantverkare, restaureringsmålare och med handledning av professor Jon Brenne. Resultaten kommer att spridas under 2012.

Annars har vi underhållit våra hus med antikvariska metoder. Hela övervåningen i gamla stationshuset är nästan klar, varsamt underhållen med limfärg, linoljefärg, kaseinfärg, tempera, spännpapp, kalkbruk, limfärgstapeter… Nu är huset varmt, för vi har installerat jordvärme. Vi har startat ett aktiebolag. Mer om det senare.
Välkommen, nytt år, nya möjlligheter.

Foton: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare