You are currently browsing the monthly archive for mars 2012.

Jönköpings stad har få äldre hissar bevarade. En uppskattning är att det rör sig om en handfull.
Syster Umbra har restaurerat två av dom nyligen, i kvarteret Cedern 2. Huset som är ritat av stadsarkitekt August Atterström 1917 blev klart kring 1920, och är en vacker och gedigen nationalromantisk tegelborg. Hissarna är tillverkade av Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag i Stockholm, och byggda i kärnfuru. De har ursprungligen ådringsmålats i ek för att matcha de exklusiva material som finns i byggnaden, t ex alla lägenhetsportar i ek.

 

På bilderna ovan är hissarna färdigrestaurerade. Hissarna är välbevarade, och har ett högt kulturhistoriskt värde. De har högt teknikhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde. De berättar också om dåtidens hantverksskicklighet och material. Snickeriet är högklassiskt, smidet likaså. Speglar och fönsterglas är slipade, och mycket vackra. Skyltar och knappar finns kvar.

Utvändigt finns originalbemålning kvar, men ekådringen behöver göras rent på ett varsamt sätt. Detta sker i ett framtida arbete. Invändigt var originalbemålningen övermålad i båda hissarna; i den ena som en ådringsmålning, och i den andra i en brunlila spröd lackfärg. Hissarna har mekaniska skador i snickerierna. Golvbeläggningen bestod av slitna plastmattor. Restaureringens syfte är att ge hissarna ett invändigt utseende som liknar ursprunget, med respekt för originalen.

I hissen med senare ådringsmålning har skador retuscherats med konstnäroljefärger och linoljelasyr, och hissen har fernissats invändigt med linoljefernissa. I den andra hissen har lackfärgen avlägsnats där det har varit möjligt (den visade sig sitta mycket hårt på ytor som inte utsatts för ljus). Originalfärgen har tagits fram och retuscherats. Resten har rekonstruerats med samma material och metoder som den ursprungliga ådringen var utförd, i två lager linoljelasyr – sedan linoljefernissa. Bränd umbra och grön umbra har använts som pigment i huvudsak. Bänken har ådrats och fått ett nytt tyg. Båda hissarna har fått linoleummattor från 1930-talets, som räddats från ett rivningshus i Bratteberg. Mattorna retuscherades med oljefärg och fernissades. Rester av en äldre genomfärgar linoleummatta hittades i en av hissarna, i en vacker pompeijansk röd. Arbetet tog ca två manveckor.

Nu är hissarna som smycken igen, och den korta stund som hissfärden tar- kan man njuta. Lyckostar!

   

Till vänster syns hissen på Östra Storgatan innan restaurering, den är målad i en mörk lackfärg. Ovan till höger  pågår färgborttagning och friläggning av originalmålning. I bilden nederst till vänster pågår retuschering med konstnärsoljefärger. I högra nedre bilden har originalmålning reparerats och en del ramstycken rekonstruerats. Det går att klicka på bilderna för att se dom i större format. Foton: Arja Källbom 

Mineralet azurit (från en blå bemålning), planpolariserat ljus. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd AB analyserar relativt stort antal pigmentprover från Rute kyrka på Gotland. Kyrkan har muralmålningar från 1200-talets mitt, och i samband med att Byggnadshyttans konserveringsinsats  i fjol togs ett stort antal pigmentprover ut. Proverna har analyserats med transmitterande polariserat ljus och röntgendispersiv analys. Med den ljusoptiska metoden kan mineralens/pigmentens optiska egenskaper studeras, liksom egenfärg, form, storlek o s v. Med den röntgendispersiva analysen kan energispektran från olika grundämnen som finns i provet detekteras. Observationerna från metoderna vägs samman med färghistoria för att bestämma vilka pigment som använts. Olika varianter av kol/sot, bly- och kopparinnehållande pigment, jordfärger har påvisats. Eftersom en del pigment är instabila har de omvandlats, och mörknat. Deras ursprungliga utseende var betydligt mer kulörrikt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare