You are currently browsing the monthly archive for maj 2012.

Vi besökte byggnadsminnet Slottsvillan i Huskvarna den 27 april, denna praktvilla ritad av Fredrik Sundbärg i slutet av 1800-talet åt dåvarande disponent Tham på Huskvarna fabriken. Det är en gedigen, påkostad villa med fantastisk arkitektur och kvaliteter. Det stora restaureringsarbetet som för närvarande pågår är omläggning av plåttaket. Även stendetaljer i kalk- och sandsten i fasaden konserveras och rengörs, liksom en del fönsterrenovering och mindre snickeriarbeten. Fastigheten är idag privatägd och drivs som en konferens- och hotellanläggning. Det blev många intressanta tillfällen att bekanta sig med arkitekturen och hantverket, och givande diskussioner. Dagen anordnades av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings Läns museum, Byggnadsvård Qvanarp och riktar sig till yrkesverksamma. Tanken är att på plats kunna diskutera princip- och detaljfrågor rörande restaureringar som beviljas statliga kulturmiljömedel.

Takomläggning pågår. Foto: Arja Källbom

Syster Umbra har certifierats av Det Norske Veritas som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad).
Kommunala byggnadsnämder kan begära att en sakkunnig antikvarie kallas in för att se till så att samhällets krav på tillvarataganden av kulturvärden för byggnader och byggnadsverk tas tillvara vid ändringar enligt Plan & Bygglagen.Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.
Station Ormaryd arbetar även med antikvarisk rådgivning mot offentliga och privata aktörer, utför projektering, dokumentation, åtgärdsförslag, vårdprogram/planer, besiktning, kulturhistoriska värdebeskrivningar m.m. Mer information på hemsidan.

 
Foto: Arja Källbom i samspråk med en fastighetsägare vid en inventering av stadsdelen Agelnskans byggnadsbestånd i världsarvet Riga 2007.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare