You are currently browsing the monthly archive for juni 2012.

Att kunna blanda vilken kulör som helst, vilken färgtyp som helst är en stor frihet. Jag vet att färgen är sund, beprövad och ogiftig och jag kan kontrollera dess innehåll – till skillnad mot köpefärg. Vanligast är att jag blandar äggoljetempera, limfärg eller linoljefärg, även kalkfärg förekommer ibland. Kasein kan användas i både äggoljetempera och i egen emulsion med oljor. Linoljor kan ges tillägg i form av linstandolja eller harts, vax beroende på användningsområde och önskat utseende. Jordfärgerna är mina favoriter, de är stabila, ogifiga, ljus/luft/kalkäkta. En riktigt bra färg ska vara komposterbar enligt min åsikt. Att dessutom ha möjlighet att marmorera, ådringsmåla eller måla sina egna tapeter är en ynnest. Underbara frihet!
Idel torrpigment i min verkstad Foto: Arja Källbom 

 

Jag jobbar som antikvariskt medverkande för ett antal fastighetsägare, i samband med restaureringsinsatser i år. Dit hör bl a byggnadsminnena Vikesmagasinet i Landsbro och Idelunds Snickerifabrik som målar om fasad och plåttak, respektive. Kvarnanläggningar i Allgunnaryd och i Åskog har behov av reparation av tak mm. Till hembygdsföreningarna hör Flisby och Sävsjö, som murar om Smålandsspis och renoverar träfasader, fönster mm. Som antikvariskt medverkande på byggherrens uppdrag ger jag rekommendationer och stöd för att göra insatserna på ett kulturhistoriskt bra sätt, med hantverk och material som hör hemma i byggnaden. I de fall där det är frågan om ekonomiskt stöd ser jag också till att statens intentioner följs vid arbetet.

Virkesmagasinet i Landsbro får sina gavlar och lågdel ommålade i år. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd (Arja Källbom) arbetar med en förstudie åt Hantverkslaboratoriet (Göteborgs Universitet)  beträffande målning av plåttak för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Syftet är att sammanställ dagsläget och ge rekommendationer på fortsatt arbete. Varje år har ett antal byggnader i landet behov av ommålning/underhåll eller nymålning i samband med nyläggning av plåttak. Det är kostsamma åtgärder i form av byggnadsställningar, material och entreprenörer. Frågeställningarna är flera. Bl a finns ett stort mångfald av erfarenheter och procedurer för ommålning. Kring år 2006 förändrades den nyproducerade plåtens lagerskydd, vilket lett till nya frågor om procedurer och problem med målning. Problematiken är komplex, och Arjas bakgrund som metallurg, målare och antikvarie är till fördel i detta tvärvetenskapliga område.

Slottsvillan i Huskvarna får sitt vackra tak omlagt i år, och det platsmålas. Foto: Arja Källbom

Syster Umbra har fått ett projekt beviljat av Länsstyrelsen i Kalmar län som handlar om länets äldre dekorativa byggnadsmåleri; schablonmåleriet. Syftet är att lyfta fram och visa den skatt av måleri som finns i Småland, och att ge husägare inspiration och möjligheter att använda mönster som hör hemma i landskapet. Minst tre miljöer kommer att undersökas ur ett måleritekniskt perspektiv m a p mönster, pigment, tekniker och färgtyp. Dessutom har Kalmar läns museum en skatt i form av 50 målade tapeter/ schablonmålningar som förstås ska inventeras. Detta innefattar sen även Jönköpings och Kronobergs län. Det här är något som jag verkligen ser fram emot att få påbörja!

Schablonmålad 1800-talsmiljö i Linneryd, utanför Malmbäck. Tvillingstugan har många vackra schablonmålade tapeter, som konserverats av Jönköpings länsmuseum. Foto: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare