Syster Umbra har fått ett projekt beviljat av Länsstyrelsen i Kalmar län som handlar om länets äldre dekorativa byggnadsmåleri; schablonmåleriet. Syftet är att lyfta fram och visa den skatt av måleri som finns i Småland, och att ge husägare inspiration och möjligheter att använda mönster som hör hemma i landskapet. Minst tre miljöer kommer att undersökas ur ett måleritekniskt perspektiv m a p mönster, pigment, tekniker och färgtyp. Dessutom har Kalmar läns museum en skatt i form av 50 målade tapeter/ schablonmålningar som förstås ska inventeras. Detta innefattar sen även Jönköpings och Kronobergs län. Det här är något som jag verkligen ser fram emot att få påbörja!

Schablonmålad 1800-talsmiljö i Linneryd, utanför Malmbäck. Tvillingstugan har många vackra schablonmålade tapeter, som konserverats av Jönköpings länsmuseum. Foto: Arja Källbom