You are currently browsing the monthly archive for mars 2013.

Vattenglas uppfanns av alkemisterna under medeltiden. Tack alkemisterna för alla uppfinningar som ni sprang på i jakten på Fullkomligheten! Utan er hade många av vår vetenskaper inte existerat. I synnerhet inte kemin.

Tysken Keim tog ett patent på silikatfärger på 1870-talet. Det är enkelt uttryckt, ett flytande silikat och kan användas i en rad tillämpningar. Silikatfärger är diffusionsöppna, kemikalieresistenta, vädertåliga, värmetåliga, ogiftiga (men basiska) och har en mycket lång livslängd. Det finns faktiskt byggnader kvar från 1800-talet som inte övermålats.

keim_felsblock_07
Jag har beviljats ett nytt gästhantverkarprojekt av Hantverkslaboratoriet, där vattenglas och silikatfärger är föremål för fördjupade studier; kemi, egenskaper, karakteristik, tillämpning, applicering etc. Som motivering anges:
”Projektet är intressant och väl formulerat. Arja Källbom har i ett tidigare gästhantverkarprojekt visat att hon har kompetens att fullfölja ett liknande projekt. Det är ett angeläget område som också ansluter till Hantverkslaboratoriets och kulturvårdens kompetensområde. Vattenglas och silikatfärg är en traditionell färgtyp som skulle kunna få betydelse i modernt byggande. Det är ett miljömässigt fördelaktigt färgval med goda tekniska egenskaper. Att kunna visa på nya tillämpningar för traditionella tekniker och material är en angelägen uppgift för Hantverkslaboratoriet.”

Tack för förnyat förtroende. Arbetet kommer att utföras i huvudsak under 2013. Jag ser fram emot detta!

Plåt 13 är en årlig konferens som ett antal plåttillverkare anordnar för att visa exempel på hur deras produkter kan användas. Den hölls i Göteborg den 7 mars, och det var intressant. Det var det tankeväckande att få en inblick i hur arkitekter resonerar när det gäller t ex tillbyggnad av äldre byggnader. En katt bland hermelinerna..

Det visades både goda och mindre goda exempel. I de goda exemplen tog arkitekten hänsyn till den äldre byggnaden och visade den respekt i form av materialval, höjde och utformning. Utformning som var modern och uttryck för vår egen tid. I andra exempel kändes lösningarna mycket brutala och respektlösa mot originalet. Det var också ett tillfälle att träffa och diskutera med tillverkare av t ex kopparplåt, zinkplåt och rostfritt. Möjligheter och begränsningar med olika material för te x tillämpningar som taktäckning. Flera kyrkor har ersatt stålplåt med zinkplåt, som i en del fall visat sig också vara ursprungligt takmaterial. Zinkplåt behöver inte målas och har en lång livslängd.

Jag skulle vilja se en sådan här konferens för byggnadsvårdens material, med goda exempel på varsamhet, ändrad användning, till/ombyggnad. Att bli informerad och inspirerad..Varför inte?

monter förm

Monter med olika fasadplåtar

kold förm

Koppar i konstverk av ML Kold.
Foton: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare