Vattenglas uppfanns av alkemisterna under medeltiden. Tack alkemisterna för alla uppfinningar som ni sprang på i jakten på Fullkomligheten! Utan er hade många av vår vetenskaper inte existerat. I synnerhet inte kemin.

Tysken Keim tog ett patent på silikatfärger på 1870-talet. Det är enkelt uttryckt, ett flytande silikat och kan användas i en rad tillämpningar. Silikatfärger är diffusionsöppna, kemikalieresistenta, vädertåliga, värmetåliga, ogiftiga (men basiska) och har en mycket lång livslängd. Det finns faktiskt byggnader kvar från 1800-talet som inte övermålats.

keim_felsblock_07
Jag har beviljats ett nytt gästhantverkarprojekt av Hantverkslaboratoriet, där vattenglas och silikatfärger är föremål för fördjupade studier; kemi, egenskaper, karakteristik, tillämpning, applicering etc. Som motivering anges:
”Projektet är intressant och väl formulerat. Arja Källbom har i ett tidigare gästhantverkarprojekt visat att hon har kompetens att fullfölja ett liknande projekt. Det är ett angeläget område som också ansluter till Hantverkslaboratoriets och kulturvårdens kompetensområde. Vattenglas och silikatfärg är en traditionell färgtyp som skulle kunna få betydelse i modernt byggande. Det är ett miljömässigt fördelaktigt färgval med goda tekniska egenskaper. Att kunna visa på nya tillämpningar för traditionella tekniker och material är en angelägen uppgift för Hantverkslaboratoriet.”

Tack för förnyat förtroende. Arbetet kommer att utföras i huvudsak under 2013. Jag ser fram emot detta!