You are currently browsing the monthly archive for oktober 2013.

Station Ormaryd deltar som metallurgiskt stöd i ett projekt med finansiering av Riksantikvarieämbetet, som syftar till att rekonstruera processen i  s k Lancashiresmide.  Smidesprocessen använder träkol som bränsle, och färskar (reducerar kolhalten) råjärn i en härd till smidbart stål.  Även andra element oxideras t ex mangan och kisel. Slaggen bearbetas ur stålet med en mumblingshammare. Metoden fanns kvar i Sverige till 1964, då Ramnäs bruk lade ned processen, som användes bl a till klensmide. Metoden infördes av Gustaf Ekman på 1830-talet. Idag finns det ingen i landet som behärskar metoden.

I projektet deltar förutom bergsingenjör Rikard Källbom från Station Ormaryd AB även industrihistoriker Per Zackrisson från Svensk Byggtradition, industriantikvarie Ida Wedin och industrihistoriker Bengt Spade m fl. De praktiska försöken utförs på Karmansbo Bruk, som dock saknar en vällugn.

Foton: Rikard Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 2-4 oktober hölls Byggnadsvårdens konvent 2013 i Mariestad, och arrangörerna var Hantverkslaboratoriet, Västarvet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Det var det första konventet, och förhoppningsvis det första av många kommande! Göran Gudmundsson invigningstalade och gjorde många träffsäkra spaningar. Parallella föreläsningar inom aktuella ämnen från Sverige och våra grannländer, praktiska workshops, materialutställningar..och många tillfällen att möta gamla och nya bekantskaper. En underbar mix, som gav inspiration, glädje, utbildning och många fantastiska möten med spännande människor. Ju längre konventet pågick, desto gladare och mer öppenhjärtiga verkade folk bli. Det var lätt att  ta kontakt med främmande människor och diskutera ev samarbete.  Syster Umbra höll föredrag om kaseinfärger. Antalet besökare var ca 360 personer från de nordiska länderna, plus alla föreläsare och arrangörer. Tre toppendagar! Foton: Arja Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

Syster Umbra hade kurs i två heldagar med traditionella, ekologiska färger för målare, bygglovshandläggare, antikvarier och husägare. Pigment, bindemedel, underlag, verktyg, egenskaper o s v diskuterades och provades praktiskt. Vad är en ekologisk färg? Vi blandade bl a äggoljetempera, kaseinfärg, kaseintempera, äggkaseintempera, linoljefärg. Vackra, sköna, dryga, sunda färger!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare