You are currently browsing the monthly archive for juni 2014.

Pappspända tak är ett smart sätt att relativt enkelt få ett slätt tak. Ett trasigt enfärgat tak t ex ett vitt tak, är lätt att laga och det kan en lekman klara av. Skador spikas ihop och makuleras med torr- och våtremsa över spikremsorna. Om det saknas papp kompletterar man genom att spänna ny papp. I princip gör man så med ett dekorationsmålat trasigt tak också. Det blir ofta mer komplicerat eftersom man vill bevara så mycket originalmaterial som möjligt, och när man för ihop trasiga flikar så vill man att linjer och mönster ska passa i varandra. Det är svårt och ska utföras av erfaren restaureringsmålare eller konservator.

Nyspänd pappyta kan bli tämligen oregelbunden beroende på hur mycket som kan sparas. Taket rengörs med speciell rengöringssvamp innan makulering sker med torr och våtremsa. Över dekorationsmålerier är det ofta att föredra att bara använda en smal våtremsa. Ofta är taken rejält smutsiga. Fuktskador spärras och patenteras (målas med mager oljefärg). Även nyspänd papp patenteras. Ibland är det nödvändigt att patentera större enfärgade ytor om det ska målas om eftersom pappen kan blöda fram missfärgande cellulosaämnen eller spjälka. Nymålning sker med limfärg som bryts i rätt kulör och schabloner nytillverkas för komplettering. Många gånger har målarna använt organiska färger t ex till streckdragning och då är goache ett alternativ för nylinjering. Goache är en kaseintempera på konstnärstub och vattenlöslig. Torrpasteller kan användas för att jämna till övergångar mellan skarvar. Lagningar går sällan att få helt osynliga eftersom det är mycket svårt att bryta exakt rätt kulör i limfärg, som ljusnar ca 50 % när det torkar. När inget längre stör ögat upplevs det som harmoniskt. Det är helt och fint igen!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Alkemisterna uppfann av en slump flytande glas på medeltiden och på 1800-talet började man finna tillämpningar för det s k vattenglaset. Von Fuchs, Van Baerle, Keim m fl utvecklade färg med detta mineraliska bindemedel. I Europa och i de nordiska länderna användes vattenglasfärgerna bl.a i de nya stenstäderna med puts- och stenarkitektur, både till byggnadsmåleri och dekorativt måleri (stereokromi).

Vattenglasfärger kan användas på de flesta mineraliska underlag (ej gips) och bildar när det härdat en tålig mineralisk yta. Man målar på torr puts, vått- i vått och ytorna liknar kalkfärg och freskmåleri. Färgtypen har även använts på trä och är brandskyddande. För närvarande pågår ett gästhantverkarprojekt för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet, angående vattenglas- och silikatfärger. Projektet är i sin slutlinda och förutom praktiskt arbete med färgtypen har den innefattat litteraturstudier, intervjuer och studiebesök. Inom kort kommer vi att skriva mer om vattenglasfärger. Här är lite exempel på praktiskt dekorativt måleri för att lära känna färgtypens möjligheter och begränsningar. Foton. Arja Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare