arja källbomJag skriver om vår bebyggda miljö; betraktelser och reflektioner kring t ex besök, kurser, konferenser, pågående eller avslutade arbeten. Reflektioner är alltid personliga. Min förhoppning är att kunna ge fler tvärvetenskapliga perspektiv på vår kulturmiljö och våra livsmiljöer.

Mitt företag som jag driver tillsammans med Rikard Källbom heter Station Ormaryd AB. Namnet kommer sig av Ormaryds f d stationshus, som vi tagit hand om. Vi arbetar med teknisk och antikvarisk konsultation, projektledning. Materialteknik och metallurgi är vår specialiteter. Jag arbetar förstås gärna med äldre byggnadsmåleri. Hör gärna av dig med dina reflektioner.

Du kan läsa mer om oss på Station Ormaryds hemsida.

Mycket nöje.
Arja Källbom
Byggnadsantikvarie, restaureringsmålare och metallurg