You are currently browsing the category archive for the ‘Kollegor’ category.

Syster Umbra besökte sin syster Marleen Kolmodin på Gotland. Marleen arbetar med sitt företag Ars Mundi Konservering AB med sten och muralmåleri i de gotländska kyrkorna. Förutom vårt genuina gemensamma intresse för arkitektur, konst och måleri, har vi ett samarbete genom vår grupp BEVARA! Läs gärne mer på http://www.bevaras.se.Förnärvarande är det praktportalen från 1300-talets första hälft i Hörsne Kyrka som är i Marleens ömma och kunniga händers vård. Portalen har utsökta stenfriser med apokalyptiska drakar, änglar och jungfrur och den stridande St Mikael på vimpergen. Vi fick verkligen njuta av alla utsökta, skickligt huggna detaljer hos de leende figurerna. Ja, det var väl egentligen bara draken som inte log, men så hade han då också stort behov av tandläkarvård..Vi gjorde rent draken med vattenånga, arbetade med lerförbanden som används för rengöring . Nog tyckte jag att draken såg lite gladare ut när vi sen for.

Leende, underbar jungfru.

Vi kikade in i Vallstena kyrka, där Marleen rekonstruktionsmålat en akantusfris från 1700-talet. Mycket frodigt,vackert och välmålat i kalkkaseinfärg.

Marleen Kolmodin i Vallstena kyrka, framför frisen hon målat.
Foton: Arja Källbom 

 

Syster Umbra är medlem i ett aktivt företagsnätverk som heter Byggnadsvård Qvarnarp. En stor fördel med nätverket är att vi kan lära av varann; gå kurser, praktisera eller vara lärlingar hos varann. Eller helt enkelt göra uppdrag tillsammans. Syster var med på en kurs i kakelugnsmakeri i början av juni med murarmästare Hans Larsson. I kursen ingick hur man märker och plockar ned en kakelugn, hur man plockar ned och tätar toppen, hur läckage i bakmur tätas, hur spruckna kakel lagas, hur den fogas om samt hur en kakelugn ska eldas. En första hjälpen för kakelugnar, helt enkelt. Ibland är det också bråttom att rädda kakelugnar som skulle gå förlorade när hus ska rivas. I slutet på oktober sätter vi upp de två ugnar som vi plockade ned. ytterligare en kul helg med kollegor. Det är mycket som är roligt med gamla hus. Inte bara måleri och tapeter…

Foto: Vattning av kakelugnstopp inför nedplockning.


Syster Umbra har startat ett mer medvetet samarbete med sina medsystrar; Marleen Kolmodin, Rebeca Kettunen, Anne Håkansson och Britt-Marie Wickberg. Vi jobbar med kyrklig och profan dekorativ konst i form av måleri, sten, tapeter och förgyllning.
Förutom restaurering, ägnar vi åt konservering, rengöring, retuschering, rekonstruktion över hela södra Sverige. Våra bakgrunder är byggnadsantikvarier, konstnärinnor, konservator, dekorationsmålare, fotografer… Vi tar fram program, arbetsbeskrivningar, utför färgundersökningar och färgsättningsförslag, antikvarisk medverkan, projektering, rådgivning. Läs mer på vår hemsida: http://www.bevaras.se
Foto: Annons i Gård & Torp nr 8 /2010

Syster Umbra samarbetar i vårt och torrt med kollegan och vännen Per Zackrisson. Han driver företaget Svensk Byggtradition, och har fyra anställda. Företaget arbetar främst med husets stomme; timring, timmerreparationer, flytt av hus, alla typer av tak, eldstäder och murstockar, grunder, stenarbeten. Svensk Byggtraditions samlade kompetens är imponerande; där finns Johan Örfelth – en av länets mest kompetenta byggnadsvårdare, Gunnar Zackrisson – båtbyggare och timmerman, Anders Wier och Nils Zackrisson – timmermän.  Per är liksom sina anställda oerhört mångkunnig och kompetent, och kan kombinera teoeri och praktik på ett utmärkt sätt. Ursprungligt är Per materialingenjör, uppfinnare och underhållschef inom försvaret.  Teknisk kompetens kombinerat med antikvarisk dito och hantverkarkunnande är goda tvärvetenskapliga områden – särskilt för gamla hus och miljöer. Kanske är det en anledning till varför Syster Umbra kommer så bra överens med honom; denna kombination har även hon. Därtill ett kreativt och fördomsfritt synsätt, att se situationer med öppna ögon, god och rak kommunikation gör att meningsutbyten blir givande och utvecklande.  Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är helt enkelt ett utmärkt team!

Syster Umbra med kollegan Per Zackrisson kombinerar tvärvetenskapligt teoeretisk och praktisk kunskap.
Foto: Rikard Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare