You are currently browsing the category archive for the ‘Pigment’ category.

Den 25 oktober höll vi en intensivkurs på Vederslöf Byggnadsvård utanför Växjö kring naturliga färger, äggoljetempera, mjölk/kaseinfärg och kaseintempera baserade på jordfärger och oorganiska ogiftiga pigment. Faktiskt blev det så många anmälda att vi körde en repris dagen därpå, och tvingades även tacka nej till anmälningar. Fantastiskt positivt med så stort intresse kring naturliga färger! Totalt hade vi 14 deltagare.

” Vi vill inte ha mer gifter omkring oss. Vi tänker på vår hälsa, på våra barn. Det finns inget förtroende kvar för färgbranschen representerade via vanliga färgaffärer- dom kan ju ingenting! Dom här färgerna är så hållbara, vackra, levande och har liksom ”andliga” dimensioner– som påverkar oss på positivt sätt. Vi vill ha färger baserade på förnyelsebara råvaror. Frihet att blanda egna färger för vårt hem och till konstnärsmåleri.”

Det här är exempel på motiveringar till varför deltagarna ville lära sig mer dom här färgerna. Efter kursen utbrast en deltagare: ”Det här är lycka!”. Vi kan bara hålla med!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi ger rådgivning i pigmentkemi till Statens Fastighetsverk i samband med putsprover. Putsproverna är aktuella för Stockholms slott som ska få en ny genomfärgad ytputs med hydrauliskt kalkbruk. Det är främst jordpigment och fabrikstillverkade järnoxider som är aktuella. Sex olika järnoxidgula, -röda och -svarta har undersökts med polarisationsmikroskop och svepelektronmikroskop för att utröna optiska egenskaper och kemiskt innehåll. Med tanke på risk för  bl a gipsbildning i samverkan med atmosfärens innehåll av lösta gaser m.m är det viktigt att ha kontroll på bl a svavelhalter i bruk och pigment. Omputsning av Stockholms slott beräknas pågå i 25 år och kosta ca 500 miljoner. Det görs större åtgärder ungefär en gång vart hundrade år.

pigmentkemi genomfärgad puts

Pigmentkemi för putsfasader. Foto Arja Källbom

 

 

Svarta små färgrester från arkivolten, rundvalven ovanför tornportalen på Stånga kyrka har undersökts av Syster Umbra med polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskop. Pigmenten som hittats var bl a cinnober och blymönja som onvandlats till metacinnober och plattnerit. Även blystannat, ett kraftigt gult pigment har hittats. Klart röd och orange toner genom tiderna har omvandlats till gråsvart och praktens som fanns en gång kan vi bara föreställa oss. Vad vackert det måste ha varit!

stånga förm
cinnober förmRundvalv ovanför tornportalen i Stånga Kyrka på Gotland. Foto Katarina Schussel
Cinnober och metacinnober i polariserat ljus. Foto Arja Källbom

 

Syster Umbra hade kurs i två heldagar med traditionella, ekologiska färger för målare, bygglovshandläggare, antikvarier och husägare. Pigment, bindemedel, underlag, verktyg, egenskaper o s v diskuterades och provades praktiskt. Vad är en ekologisk färg? Vi blandade bl a äggoljetempera, kaseinfärg, kaseintempera, äggkaseintempera, linoljefärg. Vackra, sköna, dryga, sunda färger!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi analyserar pigmentprover från utvändigt måleri från stigluckan på Hejnum kyrka på Gotland. I samband med restaurering av luckan påträffades röda, rosa. ljusgröna och svarta färgspår.  Färgproverna undersöks med vårt nya polarisationsmikroskop (kallas även malmmikroskop eftersom det även kan användas för reflekterande belysning), transmitterande genomlysning med polariserat ljs. I polariserat ljus kan mineralernas optiska egenskaper, form och storlek undersökas. Dessa prover kompletteras sedan med grundämnesanalyser – energidispersiva analyser (EDAX) i sveplektronmikroskop. Vi får spännande ledtrådar till hur ett utvändigt måleri kan ha sett ut för många hundra år sedan. I samband med nyputsning försvinner fragmenten för oss igen.

plm förm

Jag har nyligen analyserat pigment från Klinte och Källunge kyrka på Gotland. Källunges bysantinska måleri från 1100-talet är unikt även i ett internationellt perspektiv. Pigmenten, som ju är små mineralkorn, undersöks med ett polarisationsmikroskop av samma sort som geologer använder. I det genomlysande polariserad ljuset kan man studera mineralens optiska egenskaper; form, brytningsindex, storlek, egenfärg samt interferensfärger. Med svepelektronmikroskop sker sedan en spektralanalys där mineralernas ingående grundämnen kan specificeras. Sammantaget ger detta, tillsammans med målningens okulära utseende och sammanhang, en sannolik hypotes för vilka pigment som den bysantinske målaren använde. Bilden nedan visar lazurit, det färgbärande mineralet i lapsi lazuli, äkta ultramarin. Det var kostsamt som guld under medeltiden. Hur fann det sin väg till Gotland för 850 år sedan, och vem finansierade detta? Andra pigment som hittats är azurit, malakit, blypigment, jordfärger m fl.

lazurit förm

Lazurit från Källunge kyrka på Gotland. Foto: Arja Källbom.

 

 

 

 

Vi utför analyser av pigment från Hejnums och Hangvars kyrka på Gotland, på uppdrag av Byggnadshyttan.
I Hejnum är det invändiga murala måleriet från 1200-talet och olika svarta, bruna och röda, grå färgprover har tagits ut för analys i samband med de konserveringsåtgärder som utförts 2012. I Hangvar hittade man rester av måleri på tornets ytterfasad i samband med  putsåtgärder i år. Polarisationsmikroskopi kombinerat med svepelektronmikroskopi och energidispersiva analyser ger en bild av vilka pigment som fanns på den medeltida målarens palett. Där fanns bla sot, kol, gröna kopparrika mineraler, blyfärger (röda, gula), jordfärger. Många instabila koppar- och blyfärger har omvandlats till svart-bruna varianter. Det ger förstås en helt annat bild av måleriet, om man kan förstå hur det såg ut från början.

Massicot i polariserat transmitterat ljus. Foto: Arja Källbom

Att kunna blanda vilken kulör som helst, vilken färgtyp som helst är en stor frihet. Jag vet att färgen är sund, beprövad och ogiftig och jag kan kontrollera dess innehåll – till skillnad mot köpefärg. Vanligast är att jag blandar äggoljetempera, limfärg eller linoljefärg, även kalkfärg förekommer ibland. Kasein kan användas i både äggoljetempera och i egen emulsion med oljor. Linoljor kan ges tillägg i form av linstandolja eller harts, vax beroende på användningsområde och önskat utseende. Jordfärgerna är mina favoriter, de är stabila, ogifiga, ljus/luft/kalkäkta. En riktigt bra färg ska vara komposterbar enligt min åsikt. Att dessutom ha möjlighet att marmorera, ådringsmåla eller måla sina egna tapeter är en ynnest. Underbara frihet!
Idel torrpigment i min verkstad Foto: Arja Källbom 

 

Mineralet azurit (från en blå bemålning), planpolariserat ljus. Foto: Arja Källbom

Station Ormaryd AB analyserar relativt stort antal pigmentprover från Rute kyrka på Gotland. Kyrkan har muralmålningar från 1200-talets mitt, och i samband med att Byggnadshyttans konserveringsinsats  i fjol togs ett stort antal pigmentprover ut. Proverna har analyserats med transmitterande polariserat ljus och röntgendispersiv analys. Med den ljusoptiska metoden kan mineralens/pigmentens optiska egenskaper studeras, liksom egenfärg, form, storlek o s v. Med den röntgendispersiva analysen kan energispektran från olika grundämnen som finns i provet detekteras. Observationerna från metoderna vägs samman med färghistoria för att bestämma vilka pigment som använts. Olika varianter av kol/sot, bly- och kopparinnehållande pigment, jordfärger har påvisats. Eftersom en del pigment är instabila har de omvandlats, och mörknat. Deras ursprungliga utseende var betydligt mer kulörrikt.

Syster Umbra värnar om vårt bebyggelsearv, och om vår miljö.
Livscykelperspektiv efterlyses i vårt byggande och vård av äldre hus!
Ibland bygger vi och tar hand om våra byggnader på ett oerhört kortsiktigt sätt, som skapar onödig miljöbelastning under en kort tidsrymd och även förstör kulturvärden.
När det gäller färg är Syster Umbra en medveten och besvärlig konsument som granskar färgtillverkares sortiment kritiskt. Just därför blandar hon ofta sin egen färg, beroende på ändåmål och tidshorisont. I färgen bör inte finnas organiska eller kemiskt instabila pigment, som inte motsvarar kriterierna för Normalfärger. För att uppfylla kriterier för att betecknas som Normalfärger (Becker) ska färgen vara ljus- , luft- , olje-, vatten-, blandnings- och kalkäkta samt ha en teknisk renhet. Jordpigmenten klarar alla krav på normalfärger. Pigmenten bör vara oorganiska.
Syster Umbra har satt upp ett antal kriter för en hållbar färg, med förhoppning att fler konsumenter ska bli medvetna – vilket på sikt kanske kan leda till en förändring i utbudet av konsumentfärg. Äldre färgtyper som linoljefärg, oljefärg, slamfärg, kalkfärg, silikatfärg, tempera, limfärg uppfyller i de flesta fall dessa krav beroende på ingående pigment och tillsatsmedel.

 1. Färgen innehåller aktiva och verksamma beståndsdelar. Det innebär bl.a. att färgen inte innehåller fyllnadsmedel t.ex. kalcit, barit, krita etc.
 2. Råvaror uppfyller höga funktions-, miljö- och hälsokrav, vilket t.ex. innebär att färgen inte innehåller organiska lösningsmedel, instabila giftiga tungmetallhaltiga pigment eller ger upphov till skadliga emissioner på kort- eller lång sikt. Råvaror har inte petrokemiska ursprung, eftersom detta innebär ökade CO2 utsläpp och utgör ändliga resurser.
 3. Färgen ska vara dryg samt enkel och billig att underhålla.
 4. Lättarbetad färg och lätt att rengöra verktyg.
 5. Färgen har hög färgstyrka, god täckförmåga och slitstyrka och för övigt goda tekniska egenskaper.
 6. Underlaget skadas inte av färgen.
 7. Målade ytor är vackra, livfulla och åldras med behag.
 8. Färgen har lång livslängd, stabila ljus/luftäkta pigment motsvarande kriterier för normalfärger.
 9. Den målade ytan är diffusionsöppen vilket tillåter underlaget att andas d.v.s. fukt kan migrera.
 10. Färgens totala livscykelperspektiv med avseende på tillverkning, transport, användning, recirkulation är gynnsam. Komposterbarhet är positivt.
 11. Ärliga, tydliga och uttömmande innehållsförteckningar.

Överst: Jordfärger är ogiftiga, stabila, billiga, väder- och kemikaliebeständiga färg-pigment som använts sedan förhistorisk tid, t.o.m. av vår människoarts föregångare. De kan användas i alla media, och motsvarar kriterierna för normalfärger. Järnoxider har hög färgstyrka och kraftigt ljusbrytande egenskaper som skyddar t.ex. bindemedel och träfasader från att bytas ned av UV-ljus. Nederst: Slamfärg är en favorit bland fasadfärger, med många goda egenskaper. Foton: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare