You are currently browsing the category archive for the ‘Värt att fira’ category.

Jag har påbörjat en forskarutbildning som samverkansdoktorand vid Göteborgs Universitet; i samarbete med Station Ormaryd AB, Hantverkslaboratoriet och Trafikverket/Sveriges Järnvägsmuseum. I Gävle finns en mycket ambitiös restaureringsverksamhet kring äldre fordon, och just nu restaureras landets enda restaurangvagn i en viss modell från 1927.

Temat är äldre färgtyper, med speciell inriktning mot rostskydd, utomhusanvändning, materialkarakterisering och hantverksvetenskap. Projekten pågår t o m 2020. Det är mycket spännande!

20160831_150248

Foto: Arja Källbom

De schablonmålade tapeterna som finns på Kalmar Länsmuseum kommer nu till pass. De som ritades  av och beskrevs i projektet om målade mönsterarv i Kalmar län. Projektet har utökats med Jönköpings och Kronobergs län; det handlar om bemålade skatter i Småland som fler kommer att få glädjas åt.

Mönstren används nu i utbildningssyfte på den traditionella målarutbildningen i Mariestad (Göteborgs universitet, läs mer HÄR) . Åtta blivande målare  i äldre tekniker och material målar nu upp mönstren i både gamla och nya färgställningar, under handledning av yrkesverksam målare. Det här är roligt!

Den gamla målarhistorian, de gamla målarnas mönster och färgval diskuteras, granskas, åskådliggörs – samtidigt som det gamla möter framtiden. Vi behöver fler målare, som kan blanda och måla limfärg, linoljefärg, kalkfärg, tempera, slamfärg osv. Som kan repararera och ta hand om det bemålade kulturarv som finns i många hus, och också använda måla nytt med ekologiska, välbeprövade färger i nya hus. Gissa om vi är glada på Station Ormaryd.

Foton: Tom Granat, ansvarig för måleriutbildningen i Mariestad.

Ny målare utbildas med gamla mönster

Ny målare utbildas med gamla mönster

Nya färgställningar till gamla mönster

Nya färgställningar till gamla mönster

Vattenglas uppfanns av alkemisterna under medeltiden. Tack alkemisterna för alla uppfinningar som ni sprang på i jakten på Fullkomligheten! Utan er hade många av vår vetenskaper inte existerat. I synnerhet inte kemin.

Tysken Keim tog ett patent på silikatfärger på 1870-talet. Det är enkelt uttryckt, ett flytande silikat och kan användas i en rad tillämpningar. Silikatfärger är diffusionsöppna, kemikalieresistenta, vädertåliga, värmetåliga, ogiftiga (men basiska) och har en mycket lång livslängd. Det finns faktiskt byggnader kvar från 1800-talet som inte övermålats.

keim_felsblock_07
Jag har beviljats ett nytt gästhantverkarprojekt av Hantverkslaboratoriet, där vattenglas och silikatfärger är föremål för fördjupade studier; kemi, egenskaper, karakteristik, tillämpning, applicering etc. Som motivering anges:
”Projektet är intressant och väl formulerat. Arja Källbom har i ett tidigare gästhantverkarprojekt visat att hon har kompetens att fullfölja ett liknande projekt. Det är ett angeläget område som också ansluter till Hantverkslaboratoriets och kulturvårdens kompetensområde. Vattenglas och silikatfärg är en traditionell färgtyp som skulle kunna få betydelse i modernt byggande. Det är ett miljömässigt fördelaktigt färgval med goda tekniska egenskaper. Att kunna visa på nya tillämpningar för traditionella tekniker och material är en angelägen uppgift för Hantverkslaboratoriet.”

Tack för förnyat förtroende. Arbetet kommer att utföras i huvudsak under 2013. Jag ser fram emot detta!

Min elektriker är värd sin vikt i guld. Han låter mig hållas med gamla Pellokontakter, porslinsdosor, bakelitkontakter, kuloledningar och gamla armaturer och annat tjafs..som moderna elektriker inte vill befatta sig med. Han förstår att jag vill ha nya ledningar och kontakter installerade på samma sätt som elektrikerna gjorde i början på 1900-talet, det ser mest naturligt ut i ett hus som har sina övriga installationer från den tiden. Och fungerar dom så är det ju inga problem, det kollar han igenom. Han har t o m börjat samla på delar när han springer på dom istället för att slänga det…för att han vet att det vill jag ha!

pello elkontaktBello pello! 

Och mina rörmokare, två bröder som är tredje generationen av rörmokare… Tidigare generationer av rörmokare finns ju knappast. I deras lager finns originaldelar från tiden, som aldrig använts. När värmesystemet i vårt gamla stationshus tätats för tredje gången men fortfarande läckte – dolt (ve och fasa för den med hussvampsfobi) installerade de om alla dolda ledningar. Ja, dolda ledningarna fick vara kvar men nya rör drogs synligt, i taket ”Så som farfar hade gjort”, med grova rör och kopplingar.  Gamla flänselement installeras med nya och gamla mässingsventiler. Alla detaljer är viktiga. Hantverkare med yrkesstolthet. Och det gäller även brödernas anställda.

slottsventil Mässingsventilerna är vackra som smycken..

Timmermän, murare, målare som har förståelse och intresse av att jobba på varsamma sätt i gamla hus, finns det relativt många av här. T ex i nätverket Byggnadsvård Qvarnarp där Station Ormaryd AB är aktivt. Men rörmokare och elektriker..tänka att vi har sån himla tur. Dom kommer när dom lovar och försöker att göra det så ekonomiskt som det går för oss. Det finns pärlor till hantverkare här i Småland! Hurra!

Foton: Arja Källbom

År 2011 var jag gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet. Det är som att få ett (stort) stipendium för förkovran sig inom sitt hantverk.  Arbetet innehåller en historisk genomgång kring mjölk- och kaseinfärger, karakteristik, intervjuer, egna försök, receptsamlingar mm Arbetet avslutades siste dec 2011, och nu är rapporten tryckt. Den går att beställa från Mariestad via craftlab@conservation.gu.se eller ladda hem som pdf via denna länk och här är pdf:n.

innehåll förmFoto: Arja Källbom

Syster Umbra har certifierats av Det Norske Veritas som sakkunnig kontrollant av kulturvärden, behörighetsnivå K (kvalificerad).
Kommunala byggnadsnämder kan begära att en sakkunnig antikvarie kallas in för att se till så att samhällets krav på tillvarataganden av kulturvärden för byggnader och byggnadsverk tas tillvara vid ändringar enligt Plan & Bygglagen.Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden.
Station Ormaryd arbetar även med antikvarisk rådgivning mot offentliga och privata aktörer, utför projektering, dokumentation, åtgärdsförslag, vårdprogram/planer, besiktning, kulturhistoriska värdebeskrivningar m.m. Mer information på hemsidan.

 
Foto: Arja Källbom i samspråk med en fastighetsägare vid en inventering av stadsdelen Agelnskans byggnadsbestånd i världsarvet Riga 2007.

Arja och Rikard Källbom har startat Station Ormaryd AB. Vår filosofi är att när olika kompetenser möts så ökar möjligheten till nya spännande idéer och innovationer. För oss är det självklart att kombinera teori och praktik. Vår spetskompetens är inom metallurgi respektive byggnadsvård. Inom dessa områden erbjuder vi konsulttjänster i form av rådgivning, dokumentation, projektledning, tekniskt stöd och support. Uppdrag inom restaureringsmåleri och dekorativt byggnadsmåleri utföres också. Vi utgår från f d stationshuset i Ormaryd. Umbra Byggnadsvård finns inte längre…även om hemsidan får vara kvar ett tag till. Syster Umbra finns förstås kvar! Läs mer på vår hemsida .

För oss symboliserar ormen som biter sig i svansen ekologiskt byggande och livsstil, resurshushållning och byggnadsvård, helhets- och livscykelperspektiv.  Den symboliserar latent energi och termodynamikens första huvudsats; energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas. Det finns paralleller mellan begrepp inom fysikalisk kemi och jämvikter mellan tryck, temperatur och volym. Ormen (eller ormarna) som biter sig i svansen är en urgammal symbol som förekommit över hela världen, med olika betydelser.

Foto: Arja Källbom


Syster Umbra summerar året som gått. Inte förrän jag sätter mig ned och tittar igenom anteckningar, inser jag vilket händelserikt, rikt och spännande år som går till ända. Jag har haft förmånen att få arbeta med ett tjugotal trevliga fastighetsägare med underbara gamla hus. Det har blivit många fina möten, diskussioner, antikvariska och hantverksmässiga spörsmål. Inte minst möten med ägare och hantverkare som är borta men vars aura finns kvar i de gamla hus jag fått besöka. Jag har fått ta del även av deras ideal, drömmar och kunnande, livsöden. Det har berikat mitt liv mycket.

Det har varit ett år med mycket vidareutbildning och förkovran inom både hantverk och kulturmiljövård. När jag inte hittat det jag velat ha, har jag arrangerat det själv. Det är en fördel med att arbeta aktivt i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvård Qvarnarp! Vi har under en helgkurser spännt papp i väggar och tak i vårt gamla stationshus i Ormaryd och arbetet med kakelugnar, ”Första hjälpen för kakelugnar” och med märkning, reparation, nedplockning. Bra att veta för att snabbt kunna rycka in och rädda ugnar som ska ned. Nu behöver jag inte tveka, det är ”bar å åk”. Repareration/glidgjutning av naturstensskorstenar med lerbruk, som man gjorde förr i Danmark blev jag introducerad igenom en helgkurs. En metod som gör att vi kan slippa rostfria rör i naturstensmurstockar. Förutom sådana där nödvändiga men föga upphetsande kurser som Byggarbetsmiljösamordnare och Konsumenttjänstlagen har jag hunnit med 15 hp i Fotografisk Bild på Högskolan i Jönköping. Jag har påbörjat en portfoliokurs på Mullsjö Folkhögskola som en bland fem elever för att fortsätta förkovra mig inom fotografi. Till fotografin närbesläktat område screentryck har det blivit i år igen med fokus på tryck av fotografier. Modernismens färger och ideal har jag fått insikt i under en tvådagarskurs med V Wenander, som jag har haft nytta av i mitt kaseinprojekt. Intressanta seminarier har varit Ingatorpsboden – landets äldsta profana träbyggnad från 1229, medeltidens träbyggande, ekologiskt byggande på Linnés Råshult med Sten Nilsson, järnvägens byggnader. Tre Hantverk i Historiska hus har jag arrangerat; Säby kyrka, Linneryds gård och Hyltans Metall.
Genom mitt styrelsearbete i Svenska Byggnadsvårdsföreningen har jag haft förmånen att arrangera och delta i en träff för landets länsombud. Jag har deltagit som föreningens representant på Europa Nostra konferens i Amsterdam samt deltagit i Almedalsveckan på Gotland.

 
En del av året har jag haft förmånen att arbeta ett gästhantverkarprojekt för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet. Man kan säga att det är som ett rejält stipendium för att förkovra mig i ett mycket spännande område; 1900-talets användning av mjölk- och kaseinfärger, ett nästan helt bortglömt kunskapsområde. Det har jag fått göra i egenskap som hantverkare, restaureringsmålare och med handledning av professor Jon Brenne. Resultaten kommer att spridas under 2012.

Annars har vi underhållit våra hus med antikvariska metoder. Hela övervåningen i gamla stationshuset är nästan klar, varsamt underhållen med limfärg, linoljefärg, kaseinfärg, tempera, spännpapp, kalkbruk, limfärgstapeter… Nu är huset varmt, för vi har installerat jordvärme. Vi har startat ett aktiebolag. Mer om det senare.
Välkommen, nytt år, nya möjlligheter.

Foton: Arja Källbom

Jag är nu inskriven på Mullsjö Folkhögskola, i en portfoliokurs med fem elever. Vår lärare är Örjan Henriksson, verksam som fotograf och lärare på skolan. Jag hade Örjan Henriksson som lärare på kursen i Fotografisk bild på Högskolan i Jönköping  (15 hp), som jag gick 2010-2011. Tyngdpunkten låg då på analogt foografi. Denna specialkurs som rör både digitalt och analogt foto, pågår till maj 2011. Den avslutas med en utställning. Jag hoppas fortsätta utvecklas som fotograf, och fota annat än bara ruckel och  gamla miljöer..om det går..

Foto: Arja Källbom

Syster Umbra har fått ett uppdrag som gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet.

Projektet syftar till att dokumentera och analysera hantverksmässiga kunskaper kring vattenglas-, kasein- och vaxfärger från 1900-talets början. Undersökningen avser ingredienser, recept, appliceringsmetoder, underlag, karaktäristik, åldrande samt underhåll och renovering. I arbetet kommer att ingå intervjuer av äldre målare, och praktiskt arbete.
Sigurd Möllers målarhandbok från 1940-talet är en av de källor som kommer att användas.

Jag är väldigt glad över denna möjlighet att under några månaders tid få ägna mig åt ett ämne som intresserar och lockar mig mycket- dessutom under professionell handledning. Arbetet utförs på deltid, beroende på andra uppdrag.

http://www.craftlab.gu.se/forskning/gasthantverkare/

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare