You are currently browsing the tag archive for the ‘Färg’ tag.

Oj, nu var det länge sedan som jag hade ro att sätta mig här. Det har varit en intensiv höst, med mycket spännande aktiviteter.
Nu går dagarna i ostmassans tecken…eller rättare sagt målning med kaseinfärger. Jag blandar kaseinfärger av både kaseinpulver och Kesella (kvarg), med kalk, hjorthornssalt, borax som limlösare. Varianter med bivax, oljor och talk. Ett 40-tal varianter med olika recept och kulörer testas på trä, spännpapp, lackerad ytor, kalkputs, lerputs, lumppapp..ja t o m på byggplast. Det är en enkel, vacker, lättmålad, skön färgtyp som ger en helmatt och ganska tålig yta. Målade snickerier får en väldigt vacker sidenmatt yta när de poleras med en trasa. Egenskaperna hos kaseinfärgen påminner mycket om både vanlig limfärg och äggoljetempera. Till skillnad från temperan så får den sin rätta kulör omedelbart efter torkning vilket är inom en halvtimme ungefär. Det är utmärkt för dekorationsmålning.

Kaseinlimmet är ett mycket starkt lim och är olösligt i vatten eller lösningsmedel, och Cennino beskriver det i sin bok om Målarkonsten från 1400-talet som ett vanligt lim som timmermännen använde. I färg ger det  en tålig och vacker yta för de flesta underlag, och det har använts av bl a egyptier och romare. I många länder har de använts för både invändigt och utvändigt måleri som ersättning för slamfärger, oljefärger eller som limfärg. Fram till den kemiska industriella evolutionen kallades färgtypen för en mjölkfärg, sedan användes begreppet kaseinfärg och kallvattensfärger, emulsionsfärger. De användes t o m i miljonprogrammets bostäder. Idag är det få som känner till något om kaseinfärger. Tack vare ett stipendium från Göteborgs Universitet kan jag fördjupa mig i ämnet, som gästforskare.  Jag är oerhört glad för detta. Fortsättning följer.

Dekorationsmålning med kalkkaseinfärg.
Diverse prover med mjölkfärg och kaseinfärg.
Foton: Arja Källbom

Fler än Syster Umbra är förtjust i tempera. Alma passar på att ta några slick ur målarhinken när jag vänder mig bort..men jag är inte så orolig för hennes hälsa. Äggoljetempera är en ogiftig och ekologisk färg, åtminstone om man använder jordpigment. Färgen innehåller rå linolja, ekologiska ägg, vatten och oorganiska pigment.


Den är dessutom vacker och livfull, lättmålad och dryg. En dryg färg är billig, eftersom den räcker till stora ytor. Verktyg görs lätt rent med vatten och såpa eller olivtvål. Temperan tar fram pigmentens kulörer, och återkastar ljuset på ett sätt som ändras med ljuset. Mumma.

Nymålad äggoljetempera på originalputs från 1917.
Foton: Arja Källbom

Framtagning av förslag på kulörer och dekorer för väggar, tak och golv sker ibland på plats…bland burkar och penslar.
Skisser görs med akvarell, goache eller med tempera. Gamla schablonmönster och ibland gamla foton används som utgångspunkt för rekonstruktion och nymålning, liksom färgundersökningar. Syster Umbra har jobbat med flera förslag idag, tillsammans med kollegan Britt-Marie Sjöbeck.

Foto: Britt-Marie Sjöbeck

Syster Umbra har avslutat sin andra kurs i Färglära på Borås Högskola (totalt 15 hp). Fördjupningsarbetet handlade denna gång om färgsättning av Ormaryds stationshus byggt 1898. Äggoljetempera, limfärg, kalkfärg och linoljefärg kommer att användas. Tidigare fördjupningsarbeten handlade om historisk och modern färgsättning av en karljohan-tapet och framtagning av en färgkollektion för färgsättning av karljohan/empirmiljöer. Nu är ögonen observanta och händerna varma. Härligt!

Foto: Utställning pågår. Färgprover med äggoljetempera. Arja Källbom


Syster Umbra arbetar f n med färgsättning av interiörer och måleri. Nu kommer Ittens färglära väl till pass! Färgvalen blir även en kombination med vad vi hittat som tidigare färglager, rummens tänkta funktion och vad som är typiskt för tiden i huset..och ägarens önskemål förstås.

Färgprov i linoljefärg och äggoljetempera, fragment av äldre schablonmåleri som ska rekonstrueras och få en ny färgsättning. Foto: Arja Källbom

Syster Umbra fortsätter utforska färgernas värld, och har påbörjat sin fortsättningskurs i färglära II på Högskolan i Borås. Tonvikten i kursen ligger på Bauhaus-skolans legendariske färgguru; Johannes Itten. Han var matematiker, konstnär och mystiker och hans färglära bygger på tre elementarfärger. I den förra kursen var tonvikten på NCS systemet, med sina fyra elementarfärger.  Itten skrev bl a ”The elements of color” och ”The art of color”. Färgkunskaperna praktiserar syster varje dag, och förnärvarande sker njutfull teoretisk och praktisk förkovran i färg. Färgerna upphör aldrig att förvåna.
Foto: Arja Källbom

Syster Umbra värnar om vårt bebyggelsearv, och om vår miljö.
Livscykelperspektiv efterlyses i vårt byggande och vård av äldre hus!
Ibland bygger vi och tar hand om våra byggnader på ett oerhört kortsiktigt sätt, som skapar onödig miljöbelastning under en kort tidsrymd och även förstör kulturvärden.
När det gäller färg är Syster Umbra en medveten och besvärlig konsument som granskar färgtillverkares sortiment kritiskt. Just därför blandar hon ofta sin egen färg, beroende på ändåmål och tidshorisont. I färgen bör inte finnas organiska eller kemiskt instabila pigment, som inte motsvarar kriterierna för Normalfärger. För att uppfylla kriterier för att betecknas som Normalfärger (Becker) ska färgen vara ljus- , luft- , olje-, vatten-, blandnings- och kalkäkta samt ha en teknisk renhet. Jordpigmenten klarar alla krav på normalfärger. Pigmenten bör vara oorganiska.
Syster Umbra har satt upp ett antal kriter för en hållbar färg, med förhoppning att fler konsumenter ska bli medvetna – vilket på sikt kanske kan leda till en förändring i utbudet av konsumentfärg. Äldre färgtyper som linoljefärg, oljefärg, slamfärg, kalkfärg, silikatfärg, tempera, limfärg uppfyller i de flesta fall dessa krav beroende på ingående pigment och tillsatsmedel.

 1. Färgen innehåller aktiva och verksamma beståndsdelar. Det innebär bl.a. att färgen inte innehåller fyllnadsmedel t.ex. kalcit, barit, krita etc.
 2. Råvaror uppfyller höga funktions-, miljö- och hälsokrav, vilket t.ex. innebär att färgen inte innehåller organiska lösningsmedel, instabila giftiga tungmetallhaltiga pigment eller ger upphov till skadliga emissioner på kort- eller lång sikt. Råvaror har inte petrokemiska ursprung, eftersom detta innebär ökade CO2 utsläpp och utgör ändliga resurser.
 3. Färgen ska vara dryg samt enkel och billig att underhålla.
 4. Lättarbetad färg och lätt att rengöra verktyg.
 5. Färgen har hög färgstyrka, god täckförmåga och slitstyrka och för övigt goda tekniska egenskaper.
 6. Underlaget skadas inte av färgen.
 7. Målade ytor är vackra, livfulla och åldras med behag.
 8. Färgen har lång livslängd, stabila ljus/luftäkta pigment motsvarande kriterier för normalfärger.
 9. Den målade ytan är diffusionsöppen vilket tillåter underlaget att andas d.v.s. fukt kan migrera.
 10. Färgens totala livscykelperspektiv med avseende på tillverkning, transport, användning, recirkulation är gynnsam. Komposterbarhet är positivt.
 11. Ärliga, tydliga och uttömmande innehållsförteckningar.

Överst: Jordfärger är ogiftiga, stabila, billiga, väder- och kemikaliebeständiga färg-pigment som använts sedan förhistorisk tid, t.o.m. av vår människoarts föregångare. De kan användas i alla media, och motsvarar kriterierna för normalfärger. Järnoxider har hög färgstyrka och kraftigt ljusbrytande egenskaper som skyddar t.ex. bindemedel och träfasader från att bytas ned av UV-ljus. Nederst: Slamfärg är en favorit bland fasadfärger, med många goda egenskaper. Foton: Arja Källbom

Byggnadshyttans skrift om restaureringsarbeten på de gotländska kyrkorna 2007-2008 kom i dagarna.  Ett kapitel i skriften har författats av Syster Umbra och hennes kollega och vän Marleen Kolmodin; ”Kyrkomålarens pigment – analys av bysantinskt muralmåleri i Garde Kyrka. ”   Vi beskriver provtagning, analysmetoder och analysresultat för ett antal pigmentprover som togs från det 850 år gamla måleriet i samband med restaureringen av kyrkan. De ingående pigmenten beskrivs, bl a hittades äkta ultramarin, cinnober och blyinnehållande färger. Och jordpigment förstås, använda av människan sedan urminnes tider.
De arbeten som vi utförde i Garde kyrka, har gett mersmak att få lära sig mer om bysantinsk kultur och bysantinskt måleri; symbolik, tekniker och material. En studieresa till Istanbul, Östeuropa/Balkan och Ryssland vore inte helt fel någongång..om kanske ett stipendium ville falla ner från himlen?

Syster Umbra studerar färglära på Högskolan Borås, och förundras över människans vilja att systematisera och beskriva färgerna – som är så intuitiva och känslomässiga.
Alber, NCS, Munsell, Pantone, Itten..färgläror framtagna under många år och mycken möda..och ju mer syster får veta desto mer inser hon hur mycket som finns kvar att lära. November månads gråa dagsljus öppnar ögonen för alla icke-färger omkring – och det blir gradvis uppenbart hur ljuset och färgerna påverkar oss i våra liv.

”Färg är liv ty en värld utan färger skulle förefalla oss död. Färger är grundbegrepp – barn av det ogripbara ljuset och dess motpart, det färglösa mörkret. Liksom flamman skapar ljus, så skapar ljuset färgerna. Ljuset, detta världens skapelsefenomen, uppenbarar för oss färgernas ande och denna världens levande själ.”    
Johannes Itten

Foto: Arja Källbom

Den 30 nov-1 dec anordnade Riksantikvarieämbetet en intressant och välbesökt konferens i Visby: FÄRGFORUM. Temat var färgarkeologiska undersökningar, ett angeläget ämne då det handlar om tekniska färgundersökningar i syfte att dokumentera och/eller rekonstruera  historiska färgsättningar i byggnader. Konferensen hade tydligt fokus mot en yrkeskategori; konservatorer. Förhoppningsvis kan FÄRGFORUM fortsätta och då i större omfattning involvera andra parter som deltar i processen; förvaltare, arkitekter, byggnadsantikvarier, restaureringsmålare m fl.  Då skapas förutsättningar att nå goda, tvärvetenskapliga, hållbara och mer rättvisande resultat. Det stora antalet deltagare visar att behovet kring information, framtagning av arbetssätt och samarbete kring detta arbetsfält är stort.
Syster anser att dialog, respekt för varandras yrkeskunnande samt tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt för att nå goda result att ex i fråga om att återta förlorad hantverkskunskap och utveckla goda arbetssätt kring färgundersökningar. Det är också att yttersta vikt att tillämpa det vi faktiskt redan vet, istället för att uppfinna hjulet på nytt. Syster Umbra ser fram emot fortsatta aktiviteter.

Mineralet Hausmannit (som finns i bla Umbror) ,  i transmitterande ljus, polarisationsmikroskop. Ca 30 mymeter. Foto: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare