You are currently browsing the tag archive for the ‘Gästhantverkare’ tag.

Mitt gästhantverkarprojekt på Hantverkslaboratoriet om vattenglas går att ladda ner här eller beställa i tryckt version från Göteborgs Universitet.

Vattenglas silikatfärg

Studien handlar om vattenglas, ett fascinerande, flytande silikat. Det framställs genom att smälta kvarts med pottaska eller soda. Vattenglas som material har många och breda användningsområden. Av kalivattenglas kan man bland annat göra färg. Vattenglasfärger har bevisat sin långa livslängd vid användning på ett antal fasader nationellt och internationell. Det är en hållbar och bra färgtyp med många tillämpningsområden. Färgtypen är en mineralisk, diffusionsöppen färg som integreras med underlaget. Den har en stor kemisk inerthet och tål kraftiga väderpåfrestningar (dock ej mekaniska påfrestningar). Det finns också många förutfattade och felaktiga meningar om vattenglas, t.ex. att det är hårt, tätt och irreversibelt. Kalivattenglasfärg används på puts, t.ex. istället för kalkfärg/KC-färg och i fall där puts reparerats med många olika typer av bruk. Vattenglasfärg är porös,permeabel, antibakteriell, obrännbar, snabbtorkande. Färgerna är helt luktfria och mörknar inte. Dessutom är vattenglasfärger hälsosamma eftersom de inte avger gaser eller ämnen. Det finns byggnader i stenstäder från slutet av 1800-talet, t.ex. i Göteborg,Sundsvall och Oslo, som har vattenglasfärg som originalfärgtyp. Trots det är materialet ganska outforskat. Vattenglas kan användas för att rädda bruk och putsfasader med låg hållfasthet genom att stärka materialet med upprepade behandlingar medutspätt vattenglas s.k. fasadrehabilitering. Vattenglasfärg och dispersions- (enkomponents-) silikatfärg kan användas som permanenta eller temporära åtgärder för att rädda byggnader eller byggnadsdelar som annars hade rivits eller krävt stora investeringar för åtgärder (omputsning, färgsanering, omgjutning av fasadkomponenter o.s.v.). Färgen kan användas för de flesta mineraliska underlag, t.o.m. gips om den grundas med grundfärg avsett för det. Färgtypen användes även för byggnadsmåleri på trä samt utvändigt dekorationsmåleri på puts (stereokromi). Det har även använts som skydd av natursten.
Att få en levande vattenglasfärgsmålad yta är en fråga om måleriteknik och den kan fås så snarlik kalkfärg i utseende att den är svår att visuellt särskilja från det. Vattenglasfärg målas alla prima, al secco – vått i vått på torr puts. Den kan användas för dekorationsmålning t.ex. konstnärsmåleri, marmorering, grisaille, schablonering m.m. men kräver ett flyhänt handlag. Livslängden hos målade ytor begränsas främst av att vattenlösliga kaliumkarbonater eroderar från ytan.
Färgtypen är känslig för genomblödning (efflorescens) av salter, tjäror/sot, rost och missfärgas om den
målas på organiska skikt. Den har sämre livslängd påhorisontella ytor än vertikala utomhus.

Alkemisterna uppfann av en slump flytande glas på medeltiden och på 1800-talet började man finna tillämpningar för det s k vattenglaset. Von Fuchs, Van Baerle, Keim m fl utvecklade färg med detta mineraliska bindemedel. I Europa och i de nordiska länderna användes vattenglasfärgerna bl.a i de nya stenstäderna med puts- och stenarkitektur, både till byggnadsmåleri och dekorativt måleri (stereokromi).

Vattenglasfärger kan användas på de flesta mineraliska underlag (ej gips) och bildar när det härdat en tålig mineralisk yta. Man målar på torr puts, vått- i vått och ytorna liknar kalkfärg och freskmåleri. Färgtypen har även använts på trä och är brandskyddande. För närvarande pågår ett gästhantverkarprojekt för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet, angående vattenglas- och silikatfärger. Projektet är i sin slutlinda och förutom praktiskt arbete med färgtypen har den innefattat litteraturstudier, intervjuer och studiebesök. Inom kort kommer vi att skriva mer om vattenglasfärger. Här är lite exempel på praktiskt dekorativt måleri för att lära känna färgtypens möjligheter och begränsningar. Foton. Arja Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

Nu har förstudien om vattenglas och silikatfärger startat!

Förra gången var det ju mjölk- och kaseinfärger som var ämnet för mitt gästhantverkarprojekt vid Göteborgs Universitet.
Har hunnit med studiebesök vid Tuna Kyrka utanför Vimmerby som färgas om med silikatfärg just nu, för att diskutera färg med murare och tillverkare..och provmåla färgen . Lite lik en limfärg, faktiskt. Med intressanta egenskaper som ger den en lång livslängd.
Tomtehuset i Göteborg och innergården vid Göteborgs Stadsmuseum dekorationsmålades med silikatfärg på 1890-talet. Båda  byggnaderna har konserverats men ger ändå en indikation på färgtypens goda  utomhusbeständighet. Nu startar en studie om silikatets kemi och egenskaper, användning. 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Foton Arja Källbom.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare