You are currently browsing the tag archive for the ‘Kollegor’ tag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi jobbar även tillsammans med byggnadsvårdsföretag i andra nätverkt ex Värmland. Karlskoga Fönsterhantverk och Station Ormaryd jobbade i somras med att reparera bröstning, solbänkar mm i byggnadsminnet Österviks kapell (byggt 1869-1872) utanför Kristinehamn. Det är olja på puts och tät fasadfärg/olämplig puts som hade föranlett invändiga fukt- och saltskador på bröstningen i kapellet.Solbänkarna var spruckna och krackelerade. Ytor ovanför bröstningen var skadade och smutsiga.

Vi har reparerat skadorna med linoljespackel och platsbrutna linstandoljefärger i bröstning och äggoljetempera i solbänkar (alkydoljefärg under). Ovan bröstning har retuscher skett med limfärg som brutits och infärgat på plats. Alla reparationer och retuscherhar gjorts på rengjorda underlag, rengöringar har tonats ut mot resten. Urslag, missprydande elledningar, missfärgning på fönsterbågar av gjutjärn har åtgärdats. Vi hade önskat att alla ytor ovan bröstning hade rengjorts i första skedet men skadorna i bröstningen har bedömts som akuta. I arbetet har deltagit två restaureringmålare (Arja Källbom och Fredrik Löthberg) och en målerikonservator (Marie Rådesson). Antikvarisk medverkan har skett genom Värmlands museum och Mattias Libeck. Gott samarbete. Gott resultat.

Syster Umbra samarbetar i vårt och torrt med kollegan och vännen Per Zackrisson. Han driver företaget Svensk Byggtradition, och har fyra anställda. Företaget arbetar främst med husets stomme; timring, timmerreparationer, flytt av hus, alla typer av tak, eldstäder och murstockar, grunder, stenarbeten. Svensk Byggtraditions samlade kompetens är imponerande; där finns Johan Örfelth – en av länets mest kompetenta byggnadsvårdare, Gunnar Zackrisson – båtbyggare och timmerman, Anders Wier och Nils Zackrisson – timmermän.  Per är liksom sina anställda oerhört mångkunnig och kompetent, och kan kombinera teoeri och praktik på ett utmärkt sätt. Ursprungligt är Per materialingenjör, uppfinnare och underhållschef inom försvaret.  Teknisk kompetens kombinerat med antikvarisk dito och hantverkarkunnande är goda tvärvetenskapliga områden – särskilt för gamla hus och miljöer. Kanske är det en anledning till varför Syster Umbra kommer så bra överens med honom; denna kombination har även hon. Därtill ett kreativt och fördomsfritt synsätt, att se situationer med öppna ögon, god och rak kommunikation gör att meningsutbyten blir givande och utvecklande.  Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är helt enkelt ett utmärkt team!

Syster Umbra med kollegan Per Zackrisson kombinerar tvärvetenskapligt teoeretisk och praktisk kunskap.
Foto: Rikard Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare