You are currently browsing the tag archive for the ‘Konferens’ tag.

Den 12-15 mars hölls den femte internationella konferensen i färgarkeologi: APR – Architectural Paint Research. Ca 150 deltagare från 16 länder samlades på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, de mest långväga från bl a Taiwan och Canada. Det var intressant och tankeväckande konferens, med ca 25 föredrag och posterutställningar. Vi har kommit långt i Sverige när det gäller kulturmiljövård, men det finns länder som ligger långt före och även långt efter oss. Att använda färgarkeologi som metod för att skaffa historisk kunskap om en byggnad händer tyvärr alldeles för sällan även i Sverige.

Få förvaltare, arkitekter, myndigheter eller byggnadsantikvarier känner till hur det går till eller vilken information det kan ge. Detta diskuterades en hel del på konferensen, liksom många exempel på hur man på detta sätt kunnat återskapa historiska miljöer – till förstärkt stolthet och identitet för ägare, lokalbefolkning , hantverkare samt förhöjda ekonomiska och kulturhistoriska värden. Oavsett var i världen byggnaden finns.
Det är dags att färgarkeologerna slänger av sig sina komplex och börjar visa nyttan och värden med detta. Ta mer plats i samhällsdebatt och kulturmiljödiskussioner och förklara varför resultaten är viktiga och självklara. Vad gör kunskapen med byggnader och människor! Och också involvera hantverkare i detta. Utan hantverkare som får möjlighet att lära sig och utföra äldre måleritekniker, finns inga som kan göra rekonstruktioner eller hjälpa till att tolka resultaten.  Det här är ett tvärvetenskapligt arbetsfält.

Bland de mest intressanta föredragen var från Damaskus i Syrien (ja, det är viktigt att diskutera kulturarv mitt under ett brinnande inbördeskrig..) och från Danmark, Estland, USA. Bland de svenska föredragen var det intressant att höra om restaureringsarbetet i Gamla Riksarkivet samt hur barockstenportalerna i Ryningska palatset i Stockholm varit bemålade. Portalerna har varit målade med kalkkaseintempera och blyvitt!

P S Det förstörda trapphuset fanns ett stenkast från konferensen. Bakom lager med spackel och plastfärg finns luckor till historien..det var tjusigt en gång..Om den här fastighetsägaren bestämde sig för att återskapa detta dekorationsmålade trapphus skulle nya hyresgäster stå på kö.

APR 2014färgarkologiFoton: Arja Källbom

Den 2-4 oktober hölls Byggnadsvårdens konvent 2013 i Mariestad, och arrangörerna var Hantverkslaboratoriet, Västarvet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Det var det första konventet, och förhoppningsvis det första av många kommande! Göran Gudmundsson invigningstalade och gjorde många träffsäkra spaningar. Parallella föreläsningar inom aktuella ämnen från Sverige och våra grannländer, praktiska workshops, materialutställningar..och många tillfällen att möta gamla och nya bekantskaper. En underbar mix, som gav inspiration, glädje, utbildning och många fantastiska möten med spännande människor. Ju längre konventet pågick, desto gladare och mer öppenhjärtiga verkade folk bli. Det var lätt att  ta kontakt med främmande människor och diskutera ev samarbete.  Syster Umbra höll föredrag om kaseinfärger. Antalet besökare var ca 360 personer från de nordiska länderna, plus alla föreläsare och arrangörer. Tre toppendagar! Foton: Arja Källbom

Detta bildspel kräver JavaScript.

Europa Nostra, en europeisk organisation som värnar kulturarvet, hade sin årliga konferens i världsarvsstaden Amsterdam den 8-11 juni.  Jag och Erika Johansson, styrelsemedlemmar i  Svenska Byggnadsvårdsföreningen deltog som reprensentant för föreningen. Konferensen anordnades på flera ställen under dagarna, b la i ett f d industriområde (Westergasfabriek) och f d palats – Felix Meritis, nu ett kulturcentrum för konst och vetenskap. Vinnarna i de fyra kategorierna (restaurering, forskning, dedikerad insats, utbildning) presenterades. I den första kategorin finns både monument och småskaliga miljöer, av varierande slag liksom både mastodontprojekt och lågbudgetvarianter. Glädjande var t ex när bybor börjat återvända till sina övergivna hemtrakter, när restaurerade miljöer satt fart på ekonomin genom kulturturism. Olika fonder, organisationer, utbildningssäten, friluftsmuseér kunde också presentera sin verksamhet genom en mässa på industriområdet. Ett stort inslag i konferensen var diskussioner om volontärsarbete, och flera europakommissionärer framhöll den ekonomiska och sociala betydelsen av detta. Antalet anställda i den europeiska kultursektorn uppskattas överstiga antalet anställda inom bilindustrin. 2011 är också ett europeiskt år för att fokusera på frivilligarbetet. Betydelsen av frivilligarbete för det bebyggda kulturarvet diskuterades, liksom människors drivkrafter för detta. I England har National Trust ca 63.000 frivilligarbetare, och vi fick förståelse för hur det är organiserat. En intressant och tankeväckande konferens på flera sätt.
Foto: Arja Källbom

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare