You are currently browsing the tag archive for the ‘Publikationer’ tag.

År 2011 var jag gästhantverkare på Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet. Det är som att få ett (stort) stipendium för förkovran sig inom sitt hantverk.  Arbetet innehåller en historisk genomgång kring mjölk- och kaseinfärger, karakteristik, intervjuer, egna försök, receptsamlingar mm Arbetet avslutades siste dec 2011, och nu är rapporten tryckt. Den går att beställa från Mariestad via craftlab@conservation.gu.se eller ladda hem som pdf via denna länk och här är pdf:n.

innehåll förmFoto: Arja Källbom

Byggnadshyttans skrift om restaureringsarbeten på de gotländska kyrkorna 2007-2008 kom i dagarna.  Ett kapitel i skriften har författats av Syster Umbra och hennes kollega och vän Marleen Kolmodin; ”Kyrkomålarens pigment – analys av bysantinskt muralmåleri i Garde Kyrka. ”   Vi beskriver provtagning, analysmetoder och analysresultat för ett antal pigmentprover som togs från det 850 år gamla måleriet i samband med restaureringen av kyrkan. De ingående pigmenten beskrivs, bl a hittades äkta ultramarin, cinnober och blyinnehållande färger. Och jordpigment förstås, använda av människan sedan urminnes tider.
De arbeten som vi utförde i Garde kyrka, har gett mersmak att få lära sig mer om bysantinsk kultur och bysantinskt måleri; symbolik, tekniker och material. En studieresa till Istanbul, Östeuropa/Balkan och Ryssland vore inte helt fel någongång..om kanske ett stipendium ville falla ner från himlen?

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 37 andra följare