Jag har påbörjat en forskarutbildning som samverkansdoktorand vid Göteborgs Universitet; i samarbete med Station Ormaryd AB, Hantverkslaboratoriet och Trafikverket/Sveriges Järnvägsmuseum. I Gävle finns en mycket ambitiös restaureringsverksamhet kring äldre fordon, och just nu restaureras landets enda restaurangvagn i en viss modell från 1927.

Temat är äldre färgtyper, med speciell inriktning mot rostskydd, utomhusanvändning, materialkarakterisering och hantverksvetenskap. Projekten pågår t o m 2020. Det är mycket spännande!

20160831_150248

Foto: Arja Källbom